120 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Sluis* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  hellevoetsluis, maassluis, sluis, zwartsluis

Zoekopdracht aanpassen
22/01/1626, 6
in Hellevoetsluis , het Goereese Gat , Vlissingen en elders in Zeeland - waartoe
27/01/1626, 11
Blanckeroort ingeleverde declaratie van zijn verteringen en scheepsvrachten op de reis naar Hellevoetsluis
14/02/1626, 9
die bij Brielle en Hellevoetsluis liggen, met de vermaning de schepen te doen uitvaren.
17/03/1626, 6
bij IJzendijke in Vlaanderen verzoeken die van het Vrije van Sluis
18/03/1626, 16
hoofdmannen uit IJzendijke om gelijke heffingen als die van Sluis en Aardenburg .
07/04/1626, 5
van de confiscaties in Vlaanderen, verzoekt om het ambt van krikhouder van het Vrije van Sluis ... en schepenen van het Vrije schrijven d.d. Sluis 31 maart met het verzoek de benoeming van de krikhouder
09/04/1626, 18
gevangenen en zo ja, of zij dan personen wil afvaardigen naar Sint Donaas bij Sluis
18/04/1626, 11
elk geval de imposten omslaan zoals dat gebeurt in Sluis en Aardenburg . Aangezien
18/06/1626, 8
Ten behoeve van dr. med. Hendrick Vos van Kellendoncq zal worden geschreven aan het Vrije van Sluis het proces te
17/07/1626, 28
De vier sluizen in de Maasdijk tussen Batenburg en Voorn (de Blauwe Sluis
21/07/1626, 15
als een visserschip uit Maassluis heeft overmeesterd, en acht respectievelijk
08/08/1626, 15
De baljuw van Sluis bericht dat het tijd is voor de wetsverandering in Vlaanderen . ... verandering van wet in het Vrije van Sluis , Aardenburg en Oostburg .
25/08/1626, 6
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken HHM in een schrijven d.d. 22 aug. niet te
03/09/1626, 4
de conferentie ook afgevaardigden naar Sluis stuurt om toe te zien op de rechten van de Compagnie en
10/09/1626, 16
naar de WIC te sturen. Ook zal de Compagnie worden gemaand een afvaardiging naar Sluis
16/09/1626, 5
Naar aanleiding van het verzoek van Maassluis de Kleine Visserij te helpen met
19/09/1626, 17
10 sept. dat zij niemand met een absolute commissie naar Sluis kunnen sturen omdat de Heren Negentien
01/10/1626, 2
[het eiland] Rozenburg - gelegen tussen Zwartewaal en Maassluis - weidend vee
14/10/1626, 1
tegemoet zal gaan om daarmee een aanval te doen op Engeland , Walcheren of Sluis . ... , Lecq , de Gecommitteerde Raden van Zeeland en de gouverneur van Sluis
24/10/1626, 15
Tevens zal worden bepaald dat de gevangenen op de vastgestelde dag naar Sluis worden gebracht.
30/10/1626, 11
uitvoeren zullen degenen die de uitwisseling regelen de gevangenen, voordat zij uit Sluis mogen
31/10/1626, 4
opgebracht. Ook zullen zij zorgdragen voor de reis op 10 november van de vijandelijke gevangenen naar Sluis .
02/11/1626, 3
Geweldige Blanckeroort bericht over de vijandelijke aanval op Sluis . Vereist geen resolutie.
02/11/1626, 8
Admiraliteit wil graag vernemen of zij de vijandelijke gevangenen op 10 nov. naar Sluis
03/11/1626, 1
Van Philippe Zoete is een brief d.d. Sluis 31 okt. ontvangen waarin hij verhaalt van de vijandelijke aanval op ... het fort bij Sluis . De vijand heeft zich teruggetrokken met verlies van wapens en ander oorlogstuig.
03/11/1626, 12
meldt zijn blijdschap over het mislukken van de vijandelijke aanval op het fort bij Sluis
04/11/1626, 15
Bode Pieter Nicolai wordt beloond met 6 gld. omdat hij de mislukte aanval van de vijand op het fort bij Sluis heeft gemeld.
06/11/1626, 10
worden bewaakt teneinde bij de uitwisseling naar Sluis te worden gebracht.
07/11/1626, 1
of er toevoegingen zijn. Ten tweede, de Admiraliteiten zullen hun gevangenen naar Sluis ... en Rougemont zullen door vaandrig Balveren in Rotterdam op een jacht naar Sluis ... Todos os Santos en de jezuïet Borlut meenemen. De gouverneur van Sluis
11/11/1626, 10
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis schrijven d.d. 4 nov. dat zij overwegen ten behoeve
11/11/1626, 11
Commies Van Loo verzoekt toestemming tot het bedijken van schorren tegenover het kasteel van Sluis
13/11/1626, 7
hun waren vrij uit de Republiek te mogen halen. De magistraat van de stad Sluis verzoekt verlenging ... 22 nov. 1621 verkregen recht op het inkomen uit de oude domeinen in het kwartier van Sluis.
14/11/1626, 13
duizend man in Vlaanderen . Na de mislukte aanval op het fort bij Sluis zal hij daar
18/11/1626, 3
Naar aanleiding van de op 11 nov. ontvangen brief van het Vrije van Sluis adviseert de RvS degenen die door de
18/11/1626, 6
van de RvS d.d. 16 nov. over het op 13 nov. ingediende rekest door de magistraat van Sluis over. Gezien haar ... in het kwartier van Sluis behouden. De schulden en renten die toepasselijk zijn op personen
18/11/1626, 9
De kapiteins en officiers van de krijgsraad te Sluis berichten d.d. 15 nov. de dood van Haultain .
20/11/1626, 5
Kapitein Casenbroot verzoekt te worden benoemd tot hoogbaljuw van het Vrije van Sluis . Met een beslissing wordt nog gewacht.
20/11/1626, 6
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken mededeling van de deductie over de heerlijkheden in Vlaanderen opdat
25/11/1626, 12
Soete gingen diens compagnie en het gouverneurschap van Sluis over op de hier genoemde
12/12/1626, 11
in aanmerking te komen voor de vervulling van het hoogbaljuwschap van het Vrije van Sluis
04/01/1627, 9
Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis verzoeken vanwege in een bijgevoegde verhandeling gegeven
09/01/1627, 18
Op 12 dec. 1626 is Jan de Grise het hoogbaljuwschap van het Vrije van Sluis gegund. Voor hem zal commissie worden gedepêcheerd.
19/01/1627, 5
Jan de Grise , heer van Corbaise, heeft in handen van de president de eed afgelegd als hoogbaljuw van het Vrije van Sluis .
10/02/1627, 5
Philips Eduwaert uit Sluis verzoekt, onder aanbeveling van de magistraat van Sluis , aanstelling
08/03/1627, 3
De ingelanden van de schorren bij Cadzand tegenover Sluis verzoeken Jacques van Loo
01/05/1627, 9
tussen Aardenburg en Sluis onmogelijk wordt gemaakt. HHM gaan hiermee akkoord. Nobel
14/05/1627, 5
Het verzoek van Abraham Willems Bijerman gedurende 26 jaar de bank van lening in Sluis te mogen exploiteren, gaat voor advies naar de magistraat aldaar.
22/05/1627, 16
Schagen doet rapport van de situatie bij het tussen Aardenburg en Sluis gelegen fort Terweel . HHM vragen hem dit op schrift te zetten.
14/06/1627, 8
Hoogbaljuw, burgemeesters en schepenen van Sluis reageren d.d. Sluis 1 juni op het rekest ... verzoekt octrooi een bank van lening in Sluis te mogen houden na afloop van het lopende octrooi
17/08/1627, 8
Francois Roussel , baljuw van Sluis, schrijft dat de wetsverzetting van de magistraat aanstaande is, waartoe hij ... commissarissen verzoekt. Huissen , Casenbroot en Lodestein moeten in Sluis , Aardenburg

Volledige tekst Meer opties..