45 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Soest* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  soest, soester

Zoekopdracht aanpassen
29/04/1626, 19
van kapitein Schorlemer te mogen hebben voor de bezetting van de stad Soest [in
30/04/1626, 7
dat Z.Exc. akkoord is met het zenden van de compagnie van Schorlemer naar Soest [in Westfalen] ... . Gent zou ook wat stukken geschut uit de stad Lünen naar Soest
08/04/1627, 8
Overste Gent stuurt d.d. Soest [in Westfalen] 13 maart kopieën van een briefwisseling ... tussen hem en de Kleef se raden over de handelwijze van Soest [in Westfalen] tegen ... zou in strijd met de privileges van de stad enkele handwerkslieden naar de Soester ... hoe de kwestie ervoor staat en ondertussen te regelen dat Soest hiervan geen schade ondervindt.
21/04/1627, 18
hetgeen overste Gent heeft geadviseerd inzake Knippinck en de burgers van Soest
30/04/1627, 10
Soest [in Westfalen] valt niets beters te doen dan die regering en die van Soest hun bevoegdheden
27/05/1627, 6
aanbeveelt. De keurvorst klaagt hierin over de misdaden die de staatse soldaten uit Soest [in Westfalen] ... dat de soldaten dit gedaan hebben omdat het hele gebied van Berg zich nog tussen Soest en Trier
23/09/1627, 4
Herman Schutte , burger en lakenkoper te Soest, mag 22½ stuks Engels laken, dertig karsaaien, ... dertien dozijnen, twee duffels en anderhalve baai naar Soest [in Westfalen] brengen.
25/01/1628, 8
HHM bespreken een rekest dat de gezamenlijke officieren van het garnizoen in Soest [in Westfalen] op
05/02/1628, 5
HHM zijn bericht dat de ontvanger van de contributies te Soest [in Westfalen] enkele ruiters afzonderlijk
03/04/1628, 4
regiment van overste Erwitte in het graafschap Mark en de Soester Börde is ... gelegerd. Aangezien de garnizoenen van Soest en Lünen daardoor hun onderhoud is ontnomen en ... Ahr goede raad, ondersteuning en middelen van HHM opdat de steden Soest en Lünen behouden
04/04/1628, 9
HHM lezen in een brief uit Soest [in Westfalen] dat de soldaten aldaar muiten en in een brief ... ernstig aan de Kleef se raden zo spoedig mogelijk de muiterij in Soest te stillen door geld ... HHM schrijven tevens de in Soest commanderende kapitein over de moeite die men doet om daarheen
07/04/1628, 10
Tevens zal morgen het advies van de RvS aangaande Soest [in Westfalen] en Lünen worden geresumeerd.
29/04/1628, 22
hoorngeld van het Land van Kleef en de licenten van Soest [in Westfalen] en Lünen en
05/05/1628, 18
afgedankte ruiterij weer op de oude sterkte te brengen, de compagnieën in Soest [in
29/05/1628, 10
Kleef en de licenten van Soest [in Westfalen] en Lünen aan andere zaken dan de oorlog
10/06/1628, 6
zou zijn voor betaling van de garnizoenen van Soest [in Westfalen] en Lünen , met
24/06/1628, 8
advies over de brief van Tilly d.d. Stade 29 mei aan de burgemeesters en raden van Soest ... en de Kleefse raden beraamde plannen tegen die van Soest. Z.Exc. en de RvS menen dat de gezamenlijke
29/07/1628, 16
namens de Kleefse regering krachtens haar brief van 19 mei aan het garnizoen van Soest [in
02/08/1628, 2
de soldaten van Emmerik [Emmerich] , Rees , Nijmegen , Ravenstein , Soest
08/08/1628, 2
Emmerik [Emmerich] opdat deze hem in Soest [in Westfalen] wil laten onderhouden.
25/09/1628, 13
heeft verloren. Hij verzoekt voorschrijven aan de gouverneur te Soest [in
26/09/1628, 18
regering vreest in ongenade van de keizer te vallen. Ten slotte heeft Retzer in Soest
27/09/1628, 7
de door staatse garnizoenen en de garnizoenen van Soest [in Westfalen] en Lünen en
02/01/1629, 2
Emmerik [Emmerich] , Gennep , Groenlo en Soest [in Westfalen] gevangen
15/02/1629, 11
van de Kleefse, Berg se en Ravensberg se ontvangsten te Soest [in Westfalen] , alsmede
20/02/1629, 7
eed heeft opgestuurd naar het garnizoen van Soest [in Westfalen] . Dit is strijdig
03/03/1629, 6
en raden in Emmerik [Emmerich] in het geheim het garnizoen van Soest [in Westfalen]
04/03/1629, 2
Soest [in Westfalen] 24 feb. over de troepen van de Katholieke Liga die in de Soester ... Börde gelegerd zijn, tot groot nadeel van het garnizoen te Soest. Hij doet enige voorstellen ... Brandenburgse regering die tot nu toe nagelaten heeft munitie te kopen voor de stad Soest
08/03/1629, 5
krijgt op zijn rekest van HHM het bevel zich tot nader order bij zijn compagnie in Soest [in Westfalen] te vervoegen.
10/03/1629, 4
garnizoen van Soest [in Westfalen] . Aangaande de ongelijke bezetting van het graafschap
21/03/1629, 8
in verband met zijn hoge leeftijd voor zijn levensonderhoud om enkele geestelijke renten in Soest
21/03/1629, 10
toestemming voor zijn tijdelijke afwezigheid bij zijn compagnie in Soest
28/03/1629, 8
maart. De eerste betreft het sturen van oorlogsmunitie naar Soest [in Westfalen] , de tweede
11/06/1629, 18
niet toe te staan, heeft geantwoord dat hij zijn verzamelplaats nu in Soest [in
11/08/1629, 18
wol, schapen of andere producten te laten begeleiden. Tijdens zijn verblijf in Soest [in Westfalen]
01/09/1629, 12
geworven vijfhonderd man ten laste van deze landen te Soest [in Westfalen] te laten blijven
02/09/1629, 12
van de driehonderd vuurroers die door kapitein Mangelman uit Soest [in Westfalen]
07/09/1629, 11
vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 4 sept., betreffende het te Soest
07/09/1629, 18
vermindering van het volk naar duizend man te Soest [in Westfalen] , en dat hij tegen de orders van HHM in doorgaat
15/11/1629, 9
Z.Exc. zijn gelicht, in plaats van eenzelfde aantal vuurroers die door hem uit Soest
24/11/1629, 28
herhaaldelijk aanschrijven van HHM de reductie van de militie te Soest [in Westfalen] tegenhoudt.
03/12/1629, 1
Overste Van Gent schrijft in zijn brief d.d. Soest 15 nov. over het plan van de Brandenburg se regering ... het behoud van Soest [in Westfalen] . Tevens hebben HHM een brief aan Z.Exc. d.d. Soest 15 nov. over
17/12/1629, 4
Wilhelm Copes , afgezonden van het garnizoen van Soest [in Westfalen] , verzoekt HHM aan
22/02/1630, 13
Cornelis de Stercke , controleur en chercher te Maaseik, verzoekt HHM te Soest [in Westfalen] een ... Admiraliteit te Rotterdam en Amsterdam . Daarbij wordt aangemerkt dat er al een kantoor te Soest
28/02/1630, 14
de oprichting van het kantoor te Soest [in Westfalen] - dat door de Admiraliteit te

Volledige tekst Meer opties..