163 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Steenbergen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  steenbergen

Zoekopdracht aanpassen
19/03/1626, 3
Op de aanmaning van Z.Exc. van enige dagen geleden de fortificatie van de stad Steenbergen daadwerkelijk
23/03/1626, 4
Opnieuw wordt over de fortificatie van Steenbergen beraadslaagd. Aangenomen wordt de zaak door Z.Exc. en de RvS
09/04/1626, 1
De RvS adviseert d.d. 8 april de schepen met duivenmest, bestemd voor Roosendaal en te Steenbergen aangehouden, te laten passeren
10/04/1626, 4
Steenbergen . Niet de stad zou versterkt moeten worden, maar op de vaart van Steenbergen zou een
11/04/1626, 15
De zaak van de fortificatie van Steenbergen wordt opnieuw ter hand genomen. Het voorstel is
15/04/1626, 2
Inzake de fortificatie van Steenbergen wordt nu voorgesteld een bolwerk aan te leggen en vervolgens
18/04/1626, 10
het door HHM genomen besluit van 15 april een deel van de versterking van Steenbergen te ... provincies in de petitie van 300.000 gld. die op 23 juli 1625 voor de werkzaamheden te Steenbergen, ... Omdat de fortificatie van Steenbergen haast heeft, mag de RvS ondertussen op deze consenten via ... ontvanger-generaal Doublet een derde deel van de verwachte aanbestedingskosten voor Steenbergen
16 /05/1626, 1
Z.Exc. zou de Rotterdamse Admiraliteit drie fregatten willen laten uitrusten om tussen Geertruidenberg en Steenbergen
29/06/1626, 3
Bestuur en ingezetenen van de stad Steenbergen klagen dat de vijand zowel de bebouwing en ... te bewerken. Steenbergen verzoekt daarin geen positieve beslissing te nemen zolang de
03/07/1626, 12
In zijn advies d.d. 30 juni over het rekest, op 29 juni ingediend door de stad Steenbergen , stelt de ... wordt opgezegd, tenzij binnen een te stellen termijn de sauvegarde voor Steenbergen wordt hersteld.
04/07/1626, 15
voor Oosterweel , stuit op bezwaren omdat dit voor het nabij Oosterweel gelegen Steenbergen
11/07/1626, 17
Uit Steenbergen worden zonder lijst goederen gehaald. Dit zal worden verboden.
18/07/1626, 9
J. Schagen , ontvanger en commies te Steenbergen, schrijft d.d. 15 juli dat er sinds het sluiten ... bier zijn betrokken door de dorpelingen, aangezien de inwoners van Steenbergen
18/07/1626, 12
Het stadsbestuur van Steenbergen verzoekt de onder de stad ressorterende plattelandsbewoners
23/07/1626, 6
van de neutraliteit voor Steenbergen te verwerven. Zodra Steenbergen tegenover Oosterweel is
21/08/1626, 11
uitdieping van de IJssel en de verleden jaar verzochte versterking bij Steenbergen ... Op het punt van de IJssel en Steenbergen zullen de provincies hun consenten nazien.
12/09/1626, 2
Tegen Bosch' licent en onder waarborg dat de paarden in Steenbergen blijven, mogen Danckert
15/09/1626, 3
De ingezetenen van Steenbergen hebben gevraagd of de op zaterdag [12 sept.] toegestane uitvoer van paarden
17/09/1626, 4
Conform het advies van de RvS staan HHM de ingezetenen van Steenbergen en Biervliet de licentvrije uitvoer ... Noriot , rentmeester van Z.Exc. te Steenbergen, heeft toestemming licentvrij een rijpaard te halen.
15/10/1626, 6
De RvS dient te adviseren op het verzoek van werkmeester Marten Janssen twee paarden naar fort Henricus [bij Steenbergen ] te mogen brengen.
16/10/1626, 4
De RvS dient advies uit te brengen over het verzoek van de bestuurders van Steenbergen een akte
17/10/1626, 3
Die van Steenbergen verzoeken hun naar Holland op de wei gebrachte paarden en jongvee licentvrij
19/10/1626, 2
van levensmiddelen voorgesteld de dorpen te verplichten hun waren naar Geertruidenberg , Steenbergen
22/10/1626, 11
Conform het advies van de RvS d.d. 20 okt. over het op 17 okt. ingediende verzoek mogen die van Steenbergen
24/10/1626, 5
Conform het advies van de RvS d.d. 22 okt. wordt aan het platteland van Steenbergen dezelfde toestemming
31/10/1626, 2
om versterking. Na beraad met de RvS is besloten dat die een compagnie uit Steenbergen ... luitenant-kolonel Thienen , bevelhebber te Steenbergen, verklaart dat de compagnie aldaar zwak is,
02/11/1626, 9
De RvS compareert en deelt een brief van kapitein Wijnbergen uit Steenbergen mee. Het
19/11/1626, 4
, Cornelis Ariaenssen Wolff en Jan Aelbrechtz , allen uit Steenbergen, ... naar Steenbergen willen brengen. HHM staan dit toe op een binnenlands paspoort.
19/11/1626, 9
zij in de Maas steden zouden worden ondergebracht. Nu de compagnieën nog in Steenbergen
23/11/1626, 4
tot het halen van hun goederen uit of Bergen op Zoom , of Steenbergen , of Geertruidenberg
30/11/1626, 6
schrijft d.d. 21 nov. dat de officiers van de konvooien en licenten te Steenbergen zich ... uit de omgeving van Steenbergen doorlaten zonder lijst. Oostermans moet berichten
05/12/1626, 12
Matheus Janssen Wens verzoekt twee stel paarden te mogen verkopen aan boeren uit Steenbergen . De RvS wordt advies gevraagd.
22/12/1626, 6
van zowel deze uitdieping als de aanleg van een fort bij Steenbergen hebben de provincies Gelderland
23/12/1626, 19
De RvS adviseert Mattheus Wens [de verkoop] van de bij het fort van Steenbergen gebruikte paarden toe te staan tegen ... Bosch' licent en onder cautie dat zij in de omgeving van Steenbergen blijven. HHM nemen het advies over.
31/12/1626, 6
De Bye en Doublet voeren aan dat de aannemers van het fort bij Steenbergen sterk
08/01/1627, 13
dat hij de levensbehoeften aan de plattelandsbewoners uit de omgeving van Steenbergen ... en waren uit Steenbergen. Dit zal de Admiraliteit te Rotterdam worden bericht.
22/01/1627, 4
kolonels dringen sterk aan op betaling. Voorts zijn ook de fortificaties van Steenbergen
19/02/1627, 4
De ingezetenen van Steenbergen verzoeken hun eigen gewas op het platteland te mogen verkopen. Het rekest gaat voor advies naar de RvS.
24/02/1627, 1
van de RvS d.d. 22 feb. wordt het op 19 feb. behandelde rekest van de magistraat van Steenbergen
15/03/1627, 5
een optelling en zet die op de lijst. Hij werpt tegen dat de licentmeester van Steenbergen ... dat huislieden op binnenlandse paspoorten goederen van Bergen op Zoom naar Steenbergen ... De licentmeester van Steenbergen zal worden gehoord over de tegen hem geuite beschuldigingen.
18/03/1627, 2
Gysbert Dimmer is door Z.Exc. commissie verleend als drost van Steenbergen . De ... grenzen van Brabant houden. In Steenbergen en omgeving is de in Zierikzee geboren
09/04/1627, 2
van de domeinen van Z.Exc. in Steenbergen, mag tegen Bosch' licent naar het Land van Steenbergen
21/04/1627, 2
paarden en Marinus Hendrixen één paard naar het Land van Steenbergen te mogen
24/04/1627, 5
Marinus Hendrixen één merrie naar het Land van Steenbergen . HHM gaan hiermee akkoord.
04/05/1627, 6
Commies Schagen te Steenbergen heeft de Admiraliteit te Rotterdam geschreven dat enkele boeren uit de ... Baronie van Breda tachtig magere ossen in het Land van Steenbergen hebben gekocht die daar zijn gevetweid.
15/05/1627, 18
De RvS adviseert dat men de tachtig ossen die in het Land van Steenbergen zijn vetgemest naar die van
20/05/1627, 2
van de fortificaties te Steenbergen, toegestaan de twaalf paarden die zij in Steenbergen
01/06/1627, 2
De RvS verschijnt ter vergadering. Hij meldt dat het fort voor Steenbergen in staat van
22/07/1627, 16
Ontvanger-generaal Doublet meldt dat het fort van Steenbergen vanwege geldgebrek in gevaar verkeert.
23/07/1627, 14
en Friesland ernstig de supplianten te betalen. II Het fort van Steenbergen

Volledige tekst Meer opties..