132 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Stein* (plaatsen);

Zoekopdracht aanpassen
26/01/1626, 8
Jan Halcket schrijft d.d. Ravenstein 18 jan. dat hij op behagen van HHM de ingezetenen van het Land van Ravenstein
27/01/1626, 13
Coevorden , Bourtange , Bellingwolde , Bredevoort , Rees , Gennep , Grave en Ravenstein
17/02/1626, 6
De op Loevestein gevangengehouden predikanten verzoeken net als voorheen van turf te worden voorzien.
18/03/1626, 9
van Languerack op Loevestein , van 8 st. per dag van 19 maart 1625 tot 19
18/03/1626, 13
De vrouwen van de gevangen predikanten op Loevestein verzoeken een geschiktere verblijfplaats. HHM wijzen dit af.
17/04/1626, 4
De RvS moet adviseren over het verzoek van de heer van Batenborch . Hij vraagt voor de huislieden van de heerlijkheid Stein
20/04/1626, 4
heeft gegeven aan Friedrichstadt in Holstein . Daarin wordt aan alle koopvaardijschepen, ... van de hertog van Holstein en de schippers en reders moeten in Friedrichstadt wonen.
09/05/1626, 10
Ordonnantie zal worden gepasseerd van 8 st. per dag aan verteringen op Loevestein in de periode 25 okt. 1625 tot 20 april
03/06/1626, 4
Rumen klaagt over het voornemen van de gedeputeerden van de RvS om de door de drost van Ravenstein
13/06/1626, 9
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 9 juni over de 3 juni ingediende memorie inzake de munitieopslag in Ravenstein
17/06/1626, 6
Ten behoeve van Johannes Demelius , als predikant verdreven uit Olpe in het Berg se ambt Steinbach
17/06/1626, 9
. Hij heeft turfvervoerders op hun terugreis van het huis te Batenburg naar Ravenstein gevangen ... Gylen uit Kleine Meers in de heerlijkheid Stein van zijn bed gelicht, over de Maas
15/07/1626, 4
de omringende dorpen van de heerlijkheid Ravenstein , in Oss en Berghem .
16/07/1626, 3
is toegestaan zijn koren en hooi uit Batenburg te verkopen aan de inwoners van Ravenstein ... van dezelfde Batenburch en de ingezetenen van Stein wordt advies gevraagd aan de RvS. Het betreft
17/07/1626, 5
De heer van Didem mag hooi, koren en ander gewas uit Dieden in de heerlijkheid Ravenstein en omgeving verkopen.
28/07/1626, 7
het advies van de RvS het rekest d.d. 16 juli van de heer van Batenborch gewas uit Stein
01/08/1626, 13
Het rekest dat Hendrick Hermansz. van Duren namens de officieren van Ravenstein en de inwoners van Uedem heeft ingediend, gaat naar de RvS voor advies.
07/08/1626, 3
De op Loevestein gevangenzittende predikant Petrus Cupus verzoekt in verband met zijn gezondheid op de slotwallen te
08/08/1626, 3
De adviezen van de RvS op de verzoeken van Ravenstein en andere plaatsen om levensbenodigdheden te mogen
08/08/1626, 5
De RvS heeft geadviseerd het rekest van de ingezetenen van Uedem in het Land van Ravenstein af te wijzen. Zij
10/08/1626, 11
De RvS zal adviseren over de door de dorpen van Ravenstein ingeleverde lijst.
14/08/1626, 20
Conform het advies van de RvS is aan de dorpen van het Land van Ravenstein toegestaan volgens de ingeleverde lijst ... onder waarborg en tegen Bosch' licent hun levensbenodigdheden uit Grave en Ravenstein te halen.
18/08/1626, 1
en Blankenstein . Geadviseerd wordt dit verzoek toe te staan omdat anders de vijand zijn
24/08/1626, 5
zijn zieke broer Paulus Lindenius op Loevestein te mogen bezoeken. HHM
25/08/1626, 14
De Kleef se raden excuseren de levering aan het magazijn te Ravenstein . De RvS wordt om een reactie gevraagd.
10/09/1626, 8
De RvS wordt advies gevraagd over het verzoek van de ingezetenen van Uedem in het Land van Ravenstein hun wol te mogen
11/09/1626, 4
van de in barakken gelegerde soldaten in Ravenstein net als de bij burgers ondergebrachte soldaten
19/09/1626, 19
voren hebben gebracht inzake de servitiën te Ravenstein en de akte voor de werkbazen.
30/09/1626, 13
Carel de Nielles verzoekt gedurende ongeveer tien dagen zijn vader te Loevestein te
02/10/1626, 8
De te Loevestein gevangenzittende predikanten hebben verzocht voorzien te worden van meer dan vierhonderd
10/10/1626, 10
Uitsluitend na toestemming van HHM mag inzage of kopie worden verstrekt. Fiscaal Berck zal te Loevestein
17/10/1626, 11
is besloten voormalig fiscaal Berck door de geweldige provoost naar Loevestein
22/10/1626, 9
Omdat Berck nu naar Loevestein is gebracht, mag de cipier de dienaar van de geweldige op de Voorpoort ontslaan.
21/11/1626, 9
Op verzoek van de zes remonstrantse predikanten die te Loevestein gevangenzitten zal ordonnantie worden
14/12/1626, 2
Graaf Wilhelm Heinrich van Bentheim mag tien vaatjes pachtboter tegen betaling van licent van de Havikerwaard naar Steinfurt uitvoeren.
16/12/1626, 12
Op verzoek van Berck mag diens veertienjarige zoon hem opzoeken in de gevangenis te Loevestein en daar blijven.
21/12/1626, 2
De predikanten die te Loevestein gevangenzitten verzoeken vrijgelaten te worden. Tegen het toestaan van dit verzoek rijzen bezwaren.
12/02/1627, 9
Admiraliteit en voor het brengen van fiscaal Berck naar Loevestein .
26/02/1627, 2
Jan Mattheussen , timmerman uit Lith, mag timmerhout uit het Land van Ravenstein naar Lith brengen.
03/03/1627, 2
Carolus Niellius mag gedurende zes weken zijn vader op slot Loevestein bezoeken.
27/03/1627, 11
mogen halen. De gevangen predikanten op slot Loevestein verzoeken buiten hun kamers in
27/04/1627, 11
HHM wachten met een besluit over het verzoek van de op Loevestein gevangenzittende predikanten om te mogen worden gelucht op
15/05/1627, 7
Voor verteringen van de zes predikanten op Loevestein is een betaalopdracht gegeven over een half jaar tegen 8 st. per dag, van 4 nov. 1626 tot 3 mei jongstleden.
17/05/1627, 10
Ravenstein wordt gepreekt in een kapel waar vroeger de mis werd opgedragen. De zaak van Ravenstein
21/05/1627, 7
De vrouw van Berck is tot nader order toegestaan haar man op Loevestein te bezoeken, mits zij niets tegen het land onderneemt.
03/07/1627, 3
De heren van Holland verklaren op het rekest van de gevangen predikanten te Loevestein dat hun
14/07/1627, 4
vrij te mogen gebruiken. Hij wordt hierin door de commandant van Ravenstein gehinderd. Op ... granen en hooi van zijn heerlijkheid Batenburg te verkopen aan de ingezetenen van Ravenstein ... . De ingezetenen van deze plaats zullen de waren mogen vervoeren van Batenburg naar Ravenstein
16/07/1627, 5
de RvS advies over het verzoek van de ingezetenen van Dieden hun waren uit Ravenstein in
27/08/1627, 18
De inwoners van Dieden is toegestaan hun levensmiddelen uit Ravenstein of waar het hun uitkomt
13/09/1627, 14
De commandant en magistraat van Ravenstein verzoeken de dorpen van Ravenstein hun levensmiddelen in de stad te laten

Volledige tekst Meer opties..