17 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Straat van Gibraltar* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  gibraltar, langstraat, straat, van

Zoekopdracht aanpassen
14/01/1626, 6
Op verzoek van kapitein Jeronimus Bovetis zullen HHM Joachimi schrijven te bevorderen dat zijn kleinzoon ... Cornelis van Berchem met zijn goederen wordt vrijgelaten. Hij is schrijver op het schip van Lieven Daniëlsz. ... dat onlangs uit de Straat van Gibraltar terugkeerde en door de Engelsen is aangehouden.
02/02/1626, 2
Gelezen wordt een samenvatting van de brief van Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 21 juni ... en Jan Bicker in hun hoedanigheid van Directeuren van de Levantse handel ... nodig zullen hebben, gelijk die van de consuls van de Venetianen en die van de koningen van ... en Frankrijk. HHM zijn op de hoogte van de aanstelling van de zoon van Witsen, die reeds ... kooplieden te machtigen tot het controleren van de schepen die de Straat van Gibraltar
25/03/1626, 11
De Admiraliteit in het Noorderkwartier verzoekt d.d. 21 maart de mening van HHM te mogen ... vernemen inzake het verschepen van opgeslagen touwen en masten naar de Straat van Gibraltar en andere ... neutrale plaatsen. HHM laten het bij het eerdere verbod van deze verscheping.
22/04/1626, 8
De Directie van de Levantse Handel verzoekt brieven aan de ambassadeurs te Venetië en consuls in ... gemachtigd worden 1 gld. per last te korten op de schepen van dit land die de Straat van Gibraltar ... ook om de aanstelling van een consul in Tripoli die moet voorkomen dat de daar optredende piraten schade
31/07/1627, 3
HHM vragen orateur Haga de vrijlating te regelen van Taems Janssen , Abraham ... timmerman uit Zaandam . Zij zijn naar de Straat van Gibraltar gevaren en hebben in gevecht
10/10/1627, 1
bemanning, uitrusting, bewapening en het konvooi van de schepen die door de Straat van Gibraltar ... uitvaardiging van het plakkaat. Tevens verklaart hij geen last te hebben op het punt van hervatting ... van de handel, waartoe gisteren is besloten, zodat hij hierover evenmin kan besluiten.
08/11/1627, 5
van HHM van 8 okt. dat de slapheid die de Directeurs van de Levantse Handel ondervinden bij het innen ... van het lastgeld, voorkomen kan worden door elke maand aan de Admiraliteiten door te geven welke ... schepen uit de Republiek door de Straat van Gibraltar naar de Middellandse Zee zijn gevaren. ... kunnen deze informatie halen uit de berichten die zij dagelijks uit de Straat van Gibraltar ... schepen in de Republiek komen, zij van de schippers het bovengenoemde lastgeld zullen eisen.
18/11/1627, 11
Sources Maroc IV, 194. Renssen en Nobel berichten over het voorstel van ... of hem willen gebruiken om de koning van Marokko om steun te vragen, biedt hij aan ... moet de kanonnen en de munitie laten meenemen door een naar Marokko of de Straat van Gibraltar
27/11/1627, 10
van de Directeurs van de Levantse handel . Aangaande het eerste punt is het advies van de Admiraliteiten ... HHM houden het eerste punt nog in beraad. Wel zal met de gedeputeerden van de Admiraliteiten besproken ... verklaren HHM het goed te vinden dat Hieronimus van Uffelen naar Algiers en Tunis gestuurd ... geven welke schepen door de Straat van Gibraltar varen, nog afgezien van het feit dat zij ... schepen die naar de Straat van Gibraltar varen met enkele punten uitgebreid. HHM laten
27/12/1627, 2
De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 23 dec. dat er geen oorlogsschip naar de kust van Barbarije ... [Marokko] gaat, maar dat er bij Texel verschillende koopvaardijschepen van tussen de honderdvijftig ... Straat van Gibraltar zullen varen. Josephe Pallache wordt meegedeeld zich hierop te richten.
05/10/1628, 7
vanwege bij de zeeslag in de Straat van Gibraltar verrichte diensten toegekende extraordinaris jaartraktement ... HHM gelasten het Admiraliteitscollege het achterstallige traktement van de suppliant te betalen,
15/01/1629, 2
nog andere smokkelwaar ingeladen zou hebben, om deze door de Straat van Gibraltar te
14/02/1629, 1
De Directeurs van de Levantse Handel compareren en antwoorden op de missive van HHM d.d. 29 jan. ... 1629 aangaande het terugroepen van de agenten in Tunis en Algiers . Zij zijn van mening dat dit ... zij gaan er niet mee akkoord dat de lening ter betaling van de verschenen traktementen van ... en zijn bovendien al zwaar belast. Voor het voldoen van de genoemde traktementen en onkosten ... Verder verzoeken zij, om de scheepvaart door de Straat van Gibraltar beter te beveiligen,
21/03/1629, 14
gezant van HHM, in Tunis 1.000 realen van achten heeft getrokken onder borg van Lambertus ... Deze heeft geprotesteerd. Uit de op 14 feb. gesloten rekening van de tegoeden van Pynaecker ... van de Levantse Handel hebben deze berekend op een totaalbedrag van 3.234 realen van ... rente van drie jaar tegen 2½ procent per maand, alsmede assurantie van het geld op ... Dit bedrag moet worden afgelost uit de lastgelden van de schepen die door de Straat van Gibraltar
31/05/1629, 17
De Admiraliteit te Amsterdam beantwoordt d.d. Amsterdam 20 april de brief van HHM d.d. 14 ... feb., haar samen met enkele stukken toegezonden. Deze betrof het terugroepen van de consul in Tunis ... bemanning en uitrusting van de schepen die door de Straat van Gibraltar varen. ... in Franse en Engelse schepen onder bescherming van de consuls van deze naties naar de ... realen van achten en de rente daarop die gezant Pynacker onder borg van Lamberto Verhaer
13/07/1629, 1
De Directeurs van de Levantse Handel verzoeken HHM in een remonstrantie onmiddellijk maatregelen ... te nemen voor het verschaffen van het geld dat nodig is om agent Verhaer te Tunis vrij ... te krijgen. Volgens de eerder ingediende rekeningen gaat het om een bedrag van 12.029 gld. ... De Admiraliteit in het Noorderkwartier krijgt de opdracht om de lastgelden van de schepen ... die naar Barbarije [Marokko] of door de Straat van Gibraltar varen stipt te innen en
03/08/1629, 13
Gelezen wordt de remonstrantie van de Admiraliteit te Amsterdam . Ten eerste is een aantal ... provincies haar nog geld schuldig in het tweede miljoen van het jaar 1628: Gelderland 18.576 gld. ... van zijn quote in de oude gerepartieerde schulden van 1626 en 1627 en van de schepen ... [Marokko] , zowel ten oosten als ten westen van de Straat van Gibraltar ... voor de afwikkeling van de financiële zaken van de consul in Algiers en die in Tunis

Volledige tekst Meer opties..