102 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Texel* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  texel

Zoekopdracht aanpassen
14/01/1626, 3
namelijk te bepalen dat geen schepen Texel of Het Vlie mogen uitvaren zonder eerst door hen te zijn gevisiteerd.
20/01/1626, 8
te bepalen dat officieren van zowel het land als de pachters schepen die Texel of Het Vlie
21/01/1626, 11
van Hamburg zijn burgers en schipper Hendrick Maneken het bij Texel vergane
12/02/1626, 11
Trip ter vergadering met het verzoek om een richtlijn ten aanzien van de in Texel
21/02/1626, 12
De VOC beklaagt zich over het vasthouden van een van hun fluitschepen te Falmouth , 6 jan. uit Texel
28/03/1626, 2
De ongeveer tweehonderd schippers die momenteel zeilree liggen bij Texel verzoeken deze keer te mogen vertrekken zonder
24/06/1626, 5
in het Noorderkwartier gereedgemaakt en aan de WIC geleverd, maar verloor bij Texel
06/07/1626, 15
worden gestuurd. Boom en Groes zullen bovendien naar Texel reizen om te bevorderen
08/07/1626, 7
Engelse vloot, één in Rotterdam en twee bij Texel , zijn aangeschreven zich naar te kust te ... en op 5 juli vanuit Enkhuizen twee naar Texel gevaren, deels met een betere bemanning. Zij
12/09/1626, 17
spoedig mogelijk zijn afscheid te geven omdat de schepen bij Texel voor vertrek gereed zijn.
01/11/1626, 2
schepen waarvan er een, Mauritius genaamd, al in Texel is aangekomen. Vereist geen resolutie.
22/12/1626, 7
Ze zullen hem aansporen gebruik te maken van de schepen die bij Texel gereedliggen om bij gunstige wind te vertrekken.
12/01/1627, 1
gelaten. De ambassadeur kan naar Perzië terugkeren òf met de schepen die in Texel
13/01/1627, 4
zullen zijn voordat de ambassadeur zich in Texel kan melden. De reis via Engeland
16/01/1627, 15
te krijgen, dient het 42e artikel eruit te worden gelaten en in het 41e artikel Texel met de
02/02/1627, 5
met zout of wijn geladen in admiraalschap naar het noorden doorvaren, vanaf Texel
16/04/1627, 9
de Duinkerkers die door Quast naar Texel zijn gebracht. Onder hen bevinden zich zeventien ... vervolging worden ingesteld. Quast krijgt last de gevangenen van Texel mee te nemen. Hij wordt
29/04/1627, 4
twee schepen klaar te maken en naar Texel te sturen voor konvooi tot aan de Sont . De twee
03/05/1627, 11
haar schepen van Het Vlie naar Texel sturen, omdat de gezanten daar onder zeil zullen gaan.
08/05/1627, 1
achtervolging van enkele Duinkerkers, die zich bij Texel en Het Vlie ophouden. Zij verwacht
29/05/1627, 10
van een oppercommissaris van de monstering grote fraude in Het Vlie , Texel
03/06/1627, 1
en een jacht zal opereren van de Maas tot bij Texel en Het Vlie en verder tot Flamborough ... III Het derde eskader, bestaande uit drie schepen en een jacht, zal kruisen van de Maas tot aan Texel ... schepen en een jacht, zal kruisen van Het Vlie of Texel tot het Rif van Skagen of Noorwegen.
17/06/1627, 22
op Hamburg maar door onweer Texel is binnengevaren. Op zijn verzoek geven
16/07/1627, 2
HHM gaan akkoord met het verzoek van Gabriel da Costa om voorschrijven aan de magistraat van Texel om een spoedige rechtsgang.
03/08/1627, 6
dat nu nog te Texel ligt. HHM zullen de voorgaande resoluties nakijken om te zien
09/08/1627, 8
de kust te hebben gestuurd. Eén schip is met de Oost-Indiëvaarders in Texel
18/08/1627, 12
aangifte van geladen goederen als bij Texel , de Admiraliteit te Amsterdam en de Admiraliteit
08/09/1627, 5
drie konvooischepen zijn, durven zij dit echter niet. Aangezien er bij Texel vijf oorlogsschepen
18/09/1627, 9
worden uitgerust reeds naar Texel zijn gevaren en dat Elias Trip in nadere
23/09/1627, 8
, burgemeester van Enkhuizen, bericht ter vergadering dat een van de Franse schepen ligt bij Texel
09/10/1627, 1
Amsterdam verschijnen ter vergadering. Zij vertellen dat eergisteren omtrent vijf uur in Texel ... van de RvS zullen HHM enkele afgevaardigden naar Texel sturen. Indien het gevecht nog voortduurt,
09/10/1627, 3
geweest. HHM antwoorden afgevaardigden naar Texel te sturen voor informatie.
11/10/1627, 13
De gecommitteerden van HHM naar Texel schrijven d.d. Petten 10 oktober. Zij hebben aldaar van ... de koopvaardersrede lag, hebben veroverd. Op 9 okt. zijn nog twee grote Engelse schepen bij Texel
13/10/1627, 6
geworven voor de Engelse koning en dat nog meer schepen uit Engeland bij Texel liggen
14/10/1627, 7
Casimir en de RvS verschijnen ter vergadering. De afgevaardigden van HHM naar Texel
15/10/1627, 11
tijd geweest om schepen van andere Admiraliteiten voor Texel te krijgen. Wel heeft hij ... ingezetenen zowel als anderen niet langer beschermd tegen de vijand bij Texel denken te kunnen liggen. ... hun vijand aangevallen. Het incident bij Texel was geen wraakneming hiervoor maar bedoeld om ... de koning schrijven ter beslissing. Hij zal zijn neef naar Texel sturen om te informeren
16/10/1627, 3
, Ernst Casimir en de RvS is de kwestie van de Engelse schepen te Texel hervat. ... Intussen zal Languerack het verbaal van de gedeputeerden naar Texel worden gestuurd.
18/10/1627, 2
Boom worden naar Amsterdam , het Noorderkwartier en Texel gestuurd en ... naar Texel om 's lands schepen direct naar de Vlaamse kust te dirigeren. Dit geldt tevens
18/10/1627, 6
HHM stellen Joachimi op de hoogte van de Engelse aanval te Texel , opdat hij daarover zijn beklag kan doen.
20/10/1627, 2
HHM keuren de concepten goed van de brieven voor Joachimi aangaande de Engelse schepen bij Texel
26/10/1627, 1
Eck schrijft d.d. Den Helder 22 okt. slechts vier schepen te hebben kunnen verkrijgen bij Texel om naar
26/10/1627, 3
en meldt berichten te hebben ontvangen dat er opnieuw enkele Engelse schepen bij Texel zijn
28/10/1627, 11
Eck is teruggekeerd van Texel en doet verslag. Hij heeft onder andere Agge Floris , commies
28/10/1627, 12
Eck is verzocht de ambassadeur van Frankrijk te melden hoe de kwestie van de bij Texel binnengekomen Engelse schepen er voorstaat.
06/11/1627, 14
gecommitteerd zijn naar Texel ; 110 gld. 10 st. van Eck die op 18 okt. wederom naar Texel
07/11/1627, 1
dat de Engelse schepen die onlangs het Franse schip bij Texel hebben genomen, opnieuw
13/11/1627, 3
voor het door de Engelsen bij Texel veroverde schip. Verder verzoekt de ambassadeur in een propositie
13/11/1627, 4
dat moet kruisen van de Maas tot Texel , Het Vlie en verder tot Flamborough ... en twee schepen van die in het Noorderkwartier. Het vierde eskader, bestemd om te kruisen van Texel
30/11/1627, 9
verkregen informatie over het voorval tussen de Franse en Engelse schepen bij Texel op te sturen.
30/11/1627, 13
haar advies gevraagd over zijn verzoek om maatregelen te nemen tegen de op Texel gepleegde fraude

Volledige tekst Meer opties..