308 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Utrecht* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  utrecht

Zoekopdracht aanpassen
09/01/1626, 9
door Overijssel ) worden weggenomen. De heren van Holland en Utrecht gaan op behagen akkoord.
31/01/1626, 2
en zich niet met de compagnie bemoeien. De heren van Utrecht verzoeken dit punt enige dagen ... aan te houden voor overleg met de Staten van Utrecht , die deze compagnie ter repartitie hebben.
10/02/1626, 15
de rente mogen opeisen, maar niet binnen twee of drie jaar het kapitaal. De heren van Utrecht
12/03/1626, 10
De heren van Utrecht verklaren zich te schikken naar de resolutie d.d. 31 jan. inzake Frederich Pithaen , voormalig gouverneur van Gulik.
14/04/1626, 5
is besloten de eerder hiertoe gecommitteerde Van der Lingen te schrijven uit Utrecht
27/04/1626, 15
De heren van Utrecht hebben Fredrich van Bacx(en), heer van Hermelen , gecommitteerd
19/05/1626, 8
het rekest van Johan van der Wel , mede gelet op de aanbeveling van de heren van Utrecht
23/05/1626, 9
De gedeputeerden van Utrecht hebben verzocht een plakkaat te publiceren tegen het gouden en zilveren draadwerk
23/05/1626, 14
en Utrecht . In deze provincies liggen de geconfisqueerde goederen van de geëxecuteerden.
16/06/1626, 6
inlevering van de reeds aan enige personen van de regering in Gelderland en Utrecht
13/07/1626, 10
De Bie gezamenlijk met Z.Exc. en de extraordinaris gedeputeerden van Gelderland en Utrecht
17/07/1626, 25
De gedeputeerden van Utrecht hebben voorgesteld het beraad over de IJssel te hervatten. Besloten is dit uit te stellen tot morgen.
30/07/1626, 1
van het leger. Hij schrijft nog meer wagens uit Utrecht te hebben moeten ontbieden en ook, dat ... Engelse troepen. Ook lezen HHM een kopie van het schrijven van Utrecht aan Z.Exc. over de
11/08/1626, 6
de Gedeputeerde Staten van Utrecht aan zowel Z.Exc. als de Utrecht se gedeputeerden in
24/10/1626, 15
In de memorie van Van Berckel staat ook dat tijdens het transport van Amsterdam naar Utrecht
28/10/1626, 4
Mendoza de Furtado mag van Utrecht naar Amsterdam worden gebracht om aldaar afrekening
02/11/1626, 7
os Santos en diens zoon voor risico van HHM van Utrecht naar Amsterdam zullen
07/11/1626, 2
hem betoonde eer. Hij biedt zijn diensten aan en verzoekt de drie cavaliers die in Utrecht gevangenzitten ... voor een bode van Brussel op Utrecht voor de berichtgeving over de onderhandelingen
30/11/1626, 5
hij niet beschikbaar is, een andere door de heren van Utrecht aan te wijzen persoon - en Marten
16/01/1627, 3
bepaald dat zij hun aankomst te Utrecht door de magistraat laten aantekenen.
18/01/1627, 9
De gecommitteerden van de provincie Utrecht zetten in een reactie op de brief van HHM van 8 jan.
19/01/1627, 1
beraad gaan HHM akkoord. De heren van Gelderland , Utrecht , Friesland en Overijssel
23/01/1627, 11
De Ommelanden hebben in naleving van de Unie van Utrecht de geschillen telkens
30/01/1627, 14
Die van Gelderland , Utrecht en Friesland zeggen dit toe; de overige heren gedeputeerden
04/02/1627, 8
Burgemeesters en vroedschap van de stad Utrecht schrijven d.d. Utrecht 23 jan. o.s. dat zij alles
06/02/1627, 15
Ter vergadering komen Johan van Wede , tweede burgemeester van Utrecht, dr. Willem van ... die zij ondervinden in de uitvoering van de plakkaten. Nu de brief van het stadsbestuur van Utrecht
12/02/1627, 6
Mr. Bartholomeus Segwaert verzoekt het huis te Wulven te mogen bewonen. In de winter wil hij in de stad Utrecht ... verblijven. HHM nemen geen besluit omdat de heren van Utrecht dit eerst aan hun principalen willen voorleggen.
22/02/1627, 10
Burgemeesters en vroedschap van Utrecht schrijven d.d. 8 jan. o.s. dat het Hof van Utrecht de
23/02/1627, 8
Conform het besluit van gisteren is een brief aan de Staten van Utrecht opgesteld. Bij de ... is gewezen, gaat niet op. De vroedschap is hiertoe gemachtigd door de Staten van Utrecht d.d. ... aan burgemeesters en vroedschap van Utrecht wordt eveneens aangedrongen op schikking van het
23/02/1627, 9
eerdere resolutie. De gedeputeerden van Utrecht en Friesland blijven bij hun aangetekend
27/02/1627, 12
zal plaatsvinden. De troepen uit Utrecht en omstreken zullen bij Muiden arriveren, die
01/03/1627, 4
De Staten van Utrecht sturen d.d. Utrecht 16/26 feb. extracten op uit hun resolutieregisters ... die het geschil betreffen tussen het provinciale Hof en de vroedschap van Utrecht over ... suppoosten van het Hof. De ridderschap der Staten van Utrecht schrijft d.d. 17/27
06/03/1627, 7
die provincies wordt gebruikt, komen dus alleen Gelderland , Holland , Utrecht
13/03/1627, 9
Utrecht verklaren dat de Staten van Gelderland en de Staten van Utrecht
07/04/1627, 3
uit hun provincie genomineerd en de andere vier gedeputeerden uit Holland , Utrecht
20/04/1627, 5
aas per stuk minder en is dus tenminste 10 p. minder waard. In Utrecht wordt ook
21/04/1627, 25
In de wisselbank van Delft zijn nieuwe, in Utrecht gemunte rijders aangetroffen, die per mark 1 sch. minder bevatten
22/04/1627, 16
Zij dienen het valse geld in te leveren. Wat de halve schelling betreft die in Utrecht wordt gemunt,
23/04/1627, 14
De generaals van de Munt doen ter vergadering rapport van de in Utrecht gemunte rijders, die zij
26/04/1627, 5
in Utrecht . HHM sturen generaal Van der Meiden naar Utrecht om te bewerkstelligen dat de stempel
26/04/1627, 8
Op het bericht dat Ploos is gearriveerd uit Utrecht en morgen terugkeert, is hij ontboden. Hem wordt ... Doublet . Ploos is tevens verzocht te willen helpen bij het intrekken van de stempel van de in Utrecht gemunte
01/05/1627, 1
over de onderlinge verdeling aangewezen. Gelderland, Utrecht en Friesland zijn
20/05/1627, 12
De Gedeputeerde Staten van Utrecht schrijven d.d. 8/18 mei waarom in Utrecht een hele en halve ... provincies en steden zich niet aan de regels houden, is Utrecht evenmin genegen dit te doen.
20/05/1627, 18
De heren van Utrecht verzoeken een plakkaat op te stellen tegen het gouden en zilveren draadwerk uit Dordrecht
25/05/1627, 3
mondeling en schriftelijk antwoord op de destijds ontvangen brief van de heren van Utrecht over ... de hele en halve schelling die in Utrecht worden gemunt. HHM zullen hierover nader beslissen.
02/06/1627, 1
HHM sturen generaalmeester Van der Meiden opnieuw naar Utrecht
03/06/1627, 3
De heren van Utrecht melden dat de stempel voor de hele en halve schelling is ingetrokken, zodat het vertrek van Van der Meiden naar Utrecht niet nodig is.
07/06/1627, 8
verwacht de Raad dat Gelderland , Utrecht en Overijssel hetzelfde willen
10/06/1627, 7
. Hij acht het redelijk dat de inwoners van Holland en Utrecht helpen met het wachtlopen
26/06/1627, 16
De gecommitteerden van Utrecht verklaren dat hun principalen de verschillende brieven

Volledige tekst Meer opties..