236 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Wezel* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  wezel

Zoekopdracht aanpassen
11/02/1626, 6
Jeurien Sondach , burger te Wezel, klaagt dat een groep van 35 soldaten uit het garnizoen ... wordt aanbevolen door de magistraat van Wezel in zijn schrijven van 19 januari.
01/05/1626, 5
Het stadsbestuur van Wezel verzoekt d.d. Wezel 25 april zowel het in beslag genomen koren als de boeren ... eigen gewas naar Jan ten Heck in Wezel zou worden gebracht. De RvS mag hierover beslissen.
10/10/1626, 9
De gedeputeerden te velde sturen d.d. 5 okt. een schrijven van het stadsbestuur van Wezel d.d. 3 okt.
09/01/1627, 9
Gemeld wordt dat de Admiraliteit te Amsterdam volhoudt dat zij recht heeft op een door een schipper uit Wezel
16/01/1627, 11
Een predikant schrijft uit Wezel dat de gouverneur daar opdracht heeft de maatregelen waarmee
16/02/1627, 3
van de handel op neutralen, tevens goederen naar Keulen verder dan Wezel mogen
25/03/1627, 16
het voorwendsel naar Wezel te gaan. Hij weet niet of alle goederen tegelijkertijd zijn aangekomen.
27/04/1627, 16
Bernart van Rodenborch krijgt voorschrijven aan de magistraat van Wezel met het oog op korte expeditie van justitie.
17/05/1627, 10
De vorst van Neuburg heeft in Wezel de uitoefening van het gereformeerde geloof in de kerken ... De zaak van Ravenstein staat echter op zichzelf. Wezel is bij de capitulatie vrijheid van ... in Wezel niet zullen nakomen, bij retorsie hetzelfde zal gelden voor Emmerik en Rees.
20/07/1627, 15
sturen tevens een conceptbrief aan Wezel als uitschrijvende stad van de andere steden in het
17/08/1627, 10
voor het kasteel de Swanenburg [te Gendringen] is door soldaten van Wezel genomen, ... de gouverneur van Wezel te gelasten de goederen aan haar te laten teruggeven.
21/08/1627, 15
naar Wezel of naar het leger van graaf Hendrick van den Bergh . HHM stellen
08/11/1627, 11
ter beschikking is gegeven. Hierin mag nu immers niet meer gepredikt worden omdat die van Wezel
10/01/1628, 12
Het stadsbestuur van Wezel verzoekt d.d. 2 jan. de kapel in Ravenstein te doen inrichten ... een brief d.d. 21 dec. 1627 gedreigd de burgers van Wezel uitoefening van de gereformeerde religie ... worden gehouden. De commandant moet bewijsstukken aan de magistraat van Wezel zenden en HHM
18/01/1628, 2
bedoeld wordt. HHM bepalen dat Aken daaronder niet wordt verstaan, aangezien het evenals Wezel en dergelijke
21/01/1628, 12
Ravenstein . Halcket heeft de bode van Wezel hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
25/01/1628, 11
VII Wellicht is het gunstig de goederen die over de Rijn en de Maas naar Wezel
26/04/1628, 10
Ernst Casimir verzoekt vanuit Wezel zevenhonderd balken en vierduizend eiken planken vrij naar de Republiek te
29/05/1628, 11
de vijand gedwongen de fortificaties bij Wezel en Rijnberk [Rheinberg] te repareren. HHM
13/06/1628, 15
van Emmerik en Rees te gelasten de gouverneurs van Wezel , Rijnberk [Rheinberg]
11/07/1628, 12
Korte tijd geleden is in strijd met de militaire voorwaarden de gemeenten te Wezel en
18/07/1628, 1
en beëindiging van de gebeurtenissen in Wezel . Dit zou binnen drie weken na de aanzegging
01/08/1628, 13
de katholieke geestelijkheid in hun steden geëist binnen drie weken te regelen dat de gebeurtenissen in Wezel
08/08/1628, 10
zij zes maanden in plaats van drie weken om te regelen dat de gesloten kerken in Wezel
19/08/1628, 5
verstrekte termijn van drie weken om de daden tegen de gereformeerden in Wezel te ... en Ravenstein . Ook zijn deze alvast gemachtigd om, als het verzochte herstel te Wezel
13/09/1628, 14
is verzocht de acties tegen de gereformeerde religie te Wezel te herstellen morgen is ... Op advies van de Raad laten zij als tegenmaatregel op de behandeling van de gereformeerden te Wezel ... de gereformeerde gemeente in Wezel genoegdoening zal geven. Als dit na afloop van de acht dagen niet is gebeurd,
14/09/1628, 3
, Rees en Ravenstein vanwege de acties tegen de gereformeerden in Wezel
11/10/1628, 17
II De kerkenraad en predikanten van Wezel zijn van hun renten en godshuizen beroofd en gereformeerden ... van hun capitulatie mogen plukken, moeten eerst de gereformeerden in Wezel genoegdoening krijgen.
12/10/1628, 19
kerken in Rees . Na afloop van de gestelde termijn van acht dagen was er in Wezel geen
20/10/1628, 4
Inzake het bericht van Dyden over de strenge aanpak van de predikanten te Wezel zou deze
13/11/1628, 11
appèl van HHM hebben geslagen. Ook is de partij wijn in kwestie nog in Wezel . Braem verzoekt HHM
05/12/1628, 6
het gebruik van de hun afgenomen kerken niet toe te staan voordat te Wezel en in ... weet hoe de zaken er in Wezel voorstaan. HHM nemen alleen een resolutie tot retorsie. ... herstelbetalingen te Wezel wordt doorgegaan met het afnemen van scholen, renten, huizen en bibliotheken
07/12/1628, 5
aanmerking nemen wanneer die van de rooms-katholieke religie kerken te Wezel aan die van de gereformeerde
22/01/1629, 15
Schaffer deelt mee dat een geheime informant in het kwartier van Wezel een lijst heeft gestuurd met
10/04/1629, 13
Eck deelt mee dat Ravesway , ontvanger van de contributies in Wezel, namens de Infanta ... en al zijn dorpen en kerspelen sommeert de achterstallige fortificatiegelden van Wezel ... bovendien twee notabelen als gijzelaar naar Wezel sturen, die daar moeten blijven totdat de schulden
17/04/1629, 7
ontvanger van de contributies te Wezel eist namelijk van de inwoners van het
25/04/1629, 12
heeft aan de dekens van Xanten en Rees om de kerken van Wezel voorlopig voor de katholieken ... waarbinnen de kerken van Wezel aan de gereformeerden en die van Emmerik, Rees en Ravenstein
11/05/1629, 10
mee dat de vijand na het vertrek van de garnizoenen uit de IJsselsteden vanuit Wezel ,
18/05/1629, 6
De predikanten te Wezel vragen HHM in een missive d.d. 12 mei om - nu een verdrag is afgesloten
25/05/1629, 15
De prior en kloosterlingen van de orde der Augustijnen te Wezel vragen om de vrijlating van broeder
29/05/1629, 13
van de prior en de kloosterlingen van het Augustijnenklooster te Wezel . De supplianten vroegen
09/06/1629, 6
prior van het klooster van Wezel , de geestelijkheid van Duisburg , de executies in
20/08/1629, 20
d.d. Arnhem 9/19 aug., met het bericht van de verovering van Wezel en het verzoek aan
21/08/1629, 6
aug., betreffende de succesvolle inname van Wezel . Er wordt geen resolutie genomen.
21/08/1629, 8
Ontvangen is een brief van de gedeputeerden te velde voor 's-Hertogenbosch d.d. 20 aug., betreffende de verovering van Wezel . Er wordt geen resolutie genomen.
21/08/1629, 23
de gedeputeerden van HHM te Arnhem d.d. 20 aug. met het vervolg van de gelukkige verovering van Wezel
22/08/1629, 14
HHM zullen morgen alhier in de publieke kerk dank laten zeggen voor de grote overwinning op de stad Wezel
23/08/1629, 7
van een brief van Diden aan Z.Exc. over de verovering van Wezel . Er wordt geen resolutie genomen.
23/08/1629, 21
22 aug., en de lijst van gevangen officieren te Wezel . In de brief staat dat de pastoor van ...
24/08/1629, 9
Johannes Retzer verzoekt te worden begunstigd met een of ander ambt te Wezel , hetzij met een ... suppliant voor aanbevolen houden bij de toekomstige vergeving van ambten die als gevolg van de verovering op Wezel ... vacant zijn gekomen. Verder zullen HHM schrijven aan de gedeputeerden van HHM te Arnhem en Wezel alsmede

Volledige tekst Meer opties..