44 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Zaltbommel* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  zaltbommel

Zoekopdracht aanpassen
15/01/1626, 12
Commies Schade rapporteert dat de compagnie van kapitein Villetard d.d. Zaltbommel
06/02/1626, 8
andere dorpen uit de Bommelerwaard gaan op dezelfde voorwaarden naar Zaltbommel .
04/03/1626, 7
Schepenen, burgemeesters en raad van Zaltbommel schrijven d.d. 20 feb. met het verzoek Brabant
19/03/1626, 9
van hun levensmiddelen uit Zaltbommel . Voor het eind van die maand dienen de dorpen
30/03/1626, 13
Aangevoerd wordt dat de inwoners van de Bommelerwaard niet alleen uit Zaltbommel maar ook ... van de konvooien buiten Zaltbommel opdragen geen goederen te verstrekken aan die van de Bommelerwaard.
04/05/1626, 11
In een door secretaris Huigens ingebrachte brief van de magistraat van Zaltbommel
06/05/1626, 1
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 4 mei naar aanleiding van de brief van de magistraat van Zaltbommel
13/05/1626, 9
Het stadsbestuur van Zaltbommel verzoekt d.d. 28 april zijn konvooimeester financieel te ondersteunen voor de bekostiging
25/05/1626, 6
Zaltbommel herhaalt het verzoek om financiƫle steun teneinde de trekpaarden te kunnen betalen die de schepen
27/05/1626, 6
van de kosten voor het stroomopwaarts brengen van de ponten door Zaltbommel geen ander middel weet dan de legerlasten.
28/05/1626, 2
klaagt over het verschil in behandeling met Zaltbommel , Heusden en andere plaatsen.
11/06/1626, 10
uitsluitend uit Zaltbommel mogen betrekken. Met een beslissing wordt nog gewacht.
17/06/1626, 4
de aanleg van een dijk tegenover Zaltbommel niet langer willen uitstellen. Sloot heeft ... HHM achten de aanleg van de dijk in alle opzichten ongunstig voor Zaltbommel en besluiten dan ook dat de RvS ... van Zaltbommel op korte termijn bijeen zal roepen. Na de argumenten van beide partijen te hebben
22/06/1626, 1
Aan de licentmeesters in Zaltbommel en Heusden zal worden geschreven dat zij
15/07/1626, 16
als belanghebbende en, aan de andere kant, de afvaardiging van de stad Zaltbommel
17/07/1626, 22
Na een nieuwe omvraag is conform het advies van de RvS besloten de aanleg van de dijk tegenover Zaltbommel toe te staan, maar de oude
21/07/1626, 1
Claes Adriaenssen van Mulick . Hij zegt dat Hemert zijn schip, dat voor Zaltbommel ligt, zonder reden vasthoudt.
25/07/1626, 7
tegenover Zaltbommel zal hebben. In de veronderstelling dat de dijk toch voor het land en Zaltbommel
31/07/1626, 15
Hetgeen Noortwyck , Vosbergen en Boetzeler hebben meegedeeld over de aanleg van de dijk bij Zaltbommel is in beraad gehouden.
14/08/1626, 14
Aangevoerd wordt dat er een besluit moet vallen over de aanleg van de dijk bij Zaltbommel . De
17/08/1626, 13
De magistraat van Zaltbommel verzoekt een definitief besluit over de aanleg van de dijk tegenover de stad.
28/08/1626, 10
van den Bosch heeft gedaan naar de aanleg van de dijk bij Zaltbommel . Hij concludeert
29/08/1626, 17
In aanwezigheid van de RvS is de zaak van de aanleg van een dijk bij Zaltbommel hervat. De
31/03/1627, 12
Elias Schoock verzoekt commissie voor het konvooimeesterschap van Zaltbommel . HHM
02/07/1627, 10
De magistraat van Zaltbommel verzoekt d.d. Zaltbommel 7 juni niet in te stemmen met de invoer van hop uit ... voortgang van het landinwaarts leggen van de dijk tegen bij Zaltbommel en het gevaar dat dit oplevert voor stad en land.
01/09/1627, 2
ter vergadering. Met de Raad is overlegd over het landinwaarts leggen van de dijk tegenover Zaltbommel ... gelezen waarin de magistraat van Zaltbommel schrijft dat de gedijkslaagden niet stoppen met
02/09/1627, 7
De RvS verschijnt opnieuw ter vergadering. Alsnog is besloten de oude dijk tegenover Zaltbommel ... kosten voor de Generaliteit. Hiertoe zullen de naar Zaltbommel afgevaardigden raden van State alles
06/09/1627, 7
stuurt d.d. Arnhem 22 aug. kopie van zijn brief aan de RvS over de dijk tegenover Zaltbommel ... . Omdat het Hof hierop geen antwoord heeft ontvangen, vraagt het HHM aan Zaltbommel te schrijven
13/09/1627, 1
het voorgevallene inzake het landinwaarts leggen van de dijk tegenover Zaltbommel . Volgens
02/11/1627, 10
schrijven maatregelen te nemen voor het onderhouden van de dijk tegenover Zaltbommel .
17/11/1627, 1
advies van de RvS, alsmede over het verzoek van de paardendrijvers uit Zaltbommel en elders.
07/06/1628, 4
De ambtman, schepenen en burgemeesters van Zaltbommel klagen d.d. 24 mei over de op repartitie van Zeeland ... compagnieƫn hun achterstallige soldij te betalen en daarover te berichten aan de magistraat van Zaltbommel.
26/06/1628, 4
Schepenen, burgemeesters en raad van Zaltbommel schrijven d.d. Zaltbommel 13 juni dat de Staten
19/07/1628, 4
Namens verschillende arme voerlieden uit Zaltbommel verzoekt Otto Moliaert 3.356 pond 19 st. te betalen vanwege in 1626 aan
31/07/1628, 7
De stadsbestuurders van Zaltbommel berichten d.d. Zaltbommel 18 juli dat twee uit
29/09/1628, 2
kwart dat de Admiraliteit te Rotterdam zich bij het vonnissen inzake de tien in Zaltbommel aangehouden
13/12/1628, 19
sloepen om op de Waal te gebruiken ter verdediging tegen de vijand onbemand binnen Zaltbommel ... conform de resolutie van HHM de steden Zaltbommel, Tiel en Gorinchem deze contributie ... ook verschuldigd zijn. De aanwezige gedeputeerden van de genoemde steden en voor die van Zaltbommel
18/04/1629, 15
HHM lezen het rekest van Henricus Leo , voormalig predikant van Zaltbommel . In 1618
09/09/1629, 3
Mathias Notelmans van Zaltbommel verzoekt driehonderdvijftig zakken zout van de stad Grave
11/09/1629, 10
HHM besluiten de vergadering morgen om zes uur vanuit de stad Utrecht naar Zaltbommel te laten vertrekken, ... in het leger. Te Zaltbommel zal worden overlegd of men daar zal blijven of verder naar het ... leger zal gaan. HHM zullen Z.Exc., de gedeputeerden alsmede Zaltbommel hiervan op de hoogte stellen.
11/09/1629, 11
naar Zaltbommel aangekondigd. Ze geven HHM in overweging ook de RvS naar Zaltbommel
18/09/1629, 2
Gorinchem , Heusden , Zaltbommel en Utrecht zullen worden geschreven predikanten
04/12/1629, 14
Doublet is ter vergadering verschenen. Hij meldt HHM dat zodra de RvS over de in Zaltbommel
25/04/1630, 9
, Zutphen , Deventer , Hasselt , Steenwijk , Bredevoort , Grave , Zaltbommel

Volledige tekst Meer opties..