391 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Zeeland* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  zeeland

Zoekopdracht aanpassen
08/01/1626, 3
op Cornelis Morings van der Aa teneinde de boeken van alle kantoren van Zeeland
14/01/1626, 2
van een akte voor een van hun deelgenoten om in Zeeland de kantoren te mogen visiteren. Er
22/01/1626, 1
Hendrick Culenborch in Zeeland is geweest en daarom tijdens zijn afwezigheid ... de paspoorten niet heeft getekend en dat hij dient op commissie van die van Zeeland. HHM
22/01/1626, 6
in Hellevoetsluis , het Goereese Gat , Vlissingen en elders in Zeeland - waartoe
27/01/1626, 16
van zijn aanspraken op de buitgemaakte vijandelijke schepen die in Zeeland binnenkomen.
07/02/1626, 6
Thibaut zijn aanspraken op het land vanwege de drie door hem naar Zeeland gevoerde en inmiddels
09/02/1626, 2
Aangevoerd wordt dat de Staten van Zeeland besloten zouden hebben de compagnieën ter repartitie ... dergelijke reductie niet toe te laten tot nader order van HHM. Tevens zullen de Staten van Zeeland ... en nadelige gevolgen met zich meebrengt. Daarom zal de heren Staten van Zeeland worden verzocht ... worden verzocht zich naar Zeeland te begeven om de heren Staten op hun dwaling
13/02/1626, 3
De door de RvS opgestelde instructie en de credentiebrieven voor de bezending naar Zeeland en Friesland worden met enige aanvullingen goedgekeurd en gearresteerd.
06/03/1626, 2
uitsluitsel over het toedienen van lijfstraffen aan de renegaten die op de Turkse schepen Zeeland
13/03/1626, 5
Sforcen de kwartieren van Amsterdam en Meinert van Huisen die van Zeeland
13/03/1626, 16
Schaffer heeft beknopt verslag gedaan van hetgeen Beveren en hij in Zeeland uit ... hoofde van hun instructie hebben besproken. De Staten van Zeeland hebben de op de provincie ... wat het beste is voor zowel de Generaliteit als de provincie Zeeland en bedanken de heren voor hun moeite.
18/03/1626, 12
597 gld. 16 st., gedeclareerd door Beveren en Schaffer vanwege hun reis naar Zeeland .
18/03/1626, 20
meier van Aardenburg, dat hij zijn goederen bij octrooi mag vermaken volgens de rechten van Holland en Zeeland
25/03/1626, 7
elk te vergroten tot driehonderd man, te legeren in respectievelijk Rotterdam en Zeeland
26/03/1626, 1
De heren van Zeeland delen mee dat hun principalen toestemmen in het pardon voor
26/03/1626, 16
Gravenhage zijn gezonden. De soldaten die in Zeeland en de Maas steden zijn aangenomen
02/04/1626, 9
de nood van de Zeeuwse Admiraliteit eveneens wordt overwogen, verklaart Zeeland
08/04/1626, 14
doen als de steden van Holland en Zeeland die over dezelfde privileges beschikken. Bovendien
20/04/1626, 4
zij in Holland getimmerd, schippers en bootsvolk, ook al komen zij uit Holland of Zeeland
27/04/1626, 11
De gedeputeerden van Zeeland melden dat Marinus Hollaer het wenselijk acht enkele kleine jachten
30/04/1626, 10
op de kust van Vlaanderen of die zich bij zwaar weer kunnen terugtrekken op Zeeland of Calais .
06/05/1626, 2
de resolutie van 2 april. De RvS zal een petitie doen voor 450.000 gld. waarbij Zeeland als
08/05/1626, 13
De Zeeuwse Admiraliteit heeft een lijst opgestuurd met gevangenen uit Zeeland die door de vijand vastgehouden worden. De lijst zal bewaard worden.
23/05/1626, 14
De Generaliteitsrekenkamer schrijft met het verzoek de Staten van Zeeland ertoe te bewegen ... De impost is bij resolutie van 2 okt. 1589 geheven in Holland , Zeeland en ... te verhalen op de Generaliteit als Zeeland de inkomsten niet afdraagt. De Staten van Zeeland
16/06/1626, 11
verklaard niet te kunnen adviseren over de hem op 7 mei terhandgestelde brief van de Staten van Zeeland ... , Hontenisse en Namen ingediende verzoek te hebben vernomen. De gedeputeerden van Zeeland
18/06/1626, 7
ingeleverd. Holland en Zeeland hebben om een afschrift gevraagd. Er is nog niets besloten.
23/06/1626, 7
Willem van Nassau , allen gerepartieerd op Zeeland alsmede in verzoeken van ... zal proberen via brieven of bezending de provincie Zeeland ertoe te brengen de compagnieën te aanvaarden. ... De gedeputeerden van Zeeland is verzocht hierin behulpzaam te zijn. De gedeputeerden van
29/06/1626, 11
35 maanden in de betaling van de schepen op de rivieren tussen Holland en Zeeland . HHM
11/07/1626, 11
hebben hun advies ingeleverd. De gedeputeerden van Holland en Zeeland hebben een kopie gevraagd.
14/07/1626, 11
De schippers in Holland en Gelderland verzoeken gelijke betaling als die in Zeeland en
21/07/1626, 14
Holland heeft tegengeworpen dat ook in andere provincies, met name Zeeland , de monstering ... het feit dat Zeeland de monstering niet, zoals Holland beweert, "privative" maar "cumulative"
28/07/1626, 2
naast het jacht ook te willen gerieven met een schip naar Zeeland voor haar gevolg en bagage.
28/07/1626, 18
De heren van Zeeland melden dat de ingezetenen van onder meer Oudenbosch , Gastel , Hoeven
29/07/1626, 15
De heren van Zeeland hebben naar voren gebracht dat uit Prinsenland , Roosendaal ,
31/07/1626, 9
De gedeputeerden van Holland en Zeeland hebben een kopie gevraagd van de kennisgeving van
10/08/1626, 6
In het beraad over de Munt is door de heren van Zeeland aangevoerd dat het onverenigbaar is met het
20/08/1626, 2
De gedeputeerden van Zeeland en Friesland hebben in de hervatting van het beraad over de verpachting
21/08/1626, 11
. Inzake de consenten zijn alle provincies klaar behalve Zeeland en Friesland
22/08/1626, 14
dit nog niet te kunnen toestaan en die van Zeeland willen de zaak in beraad houden. Vervolgens
01/09/1626, 20
uitzondering van Zeeland hebben de provincies dit advies opnieuw overgenomen. Zeeland
03/09/1626, 2
De gedeputeerden van Zeeland brengen naar voren dat de Admiraliteit te Middelburg momenteel beschikt
05/09/1626, 1
ontnomen. Laatstgenoemden hebben het naar Zeeland gestuurd en beschouwen het nu als rechtmatige buit.
11/09/1626, 4
op Zoom en de voor Rees bestemde compagnieën die zich in Zeeland en Vlaanderen
12/09/1626, 11
Het verzoek van Languerack om zijn wissels alleen op Holland en niet op Zeeland te mogen trekken,
18/09/1626, 3
Engelse regimenten. Desgevraagd meldt de ontvanger-generaal dat zijn commies in Zeeland
30/09/1626, 1
De heer van Tienhoven krijgt een binnenlands paspoort om een bruine hengst als rijpaard naar Zeeland te brengen.
10/10/1626, 1
De heren die gecommitteerd zijn tot de revisie in Zeeland hebben naar aanleiding van het op 7 okt. ontvangen schrijven van de
14/10/1626, 1
worden gezonden aan Joachimi , Lecq , de Gecommitteerde Raden van Zeeland en de ... de kust worden gezonden. Aan Beaumont , die nu in Zeeland is, zal hetzelfde worden
19/10/1626, 8
regimenten, geld voor het leger en de twee Franse kapiteins die op Zeeland zijn gerepartieerd.
23/10/1626, 13
meereizen met de drie uitgevaren schepen van de Compagnie die in Zeeland zijn binnengelopen.

Volledige tekst Meer opties..