117 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Zevenbergen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  zevenbergen

Zoekopdracht aanpassen
19/01/1626, 3
goederen zouden zij dezelfde behandeling moeten krijgen als Zevenbergen , dat wil zeggen vrij en
20/02/1626, 1
De magistraat van Zevenbergen verzoekt zonder lijst de nodige waren te mogen aanvoeren en
25/02/1626, 2
Op hun rekest van 20 feb. adviseert de RvS die van Zevenbergen gelijk te behandelen als de anderen, dat wil zeggen het halen
04/03/1626, 6
De RvS moet adviseren over het verzoek van die van Zevenbergen een maand de tijd te mogen hebben voor het opstellen van een lijst.
09/03/1626, 5
Pieter Helman mag tegen cautie licentvrij de in zijn rekest genoemde meubelen en levensmiddelen van 's- Gravenhage naar Zevenbergen vervoeren.
09/03/1626, 6
, weduwe van de Amsterdamse koopman Jan Baptista Bartelotti , mag Zevenbergen
18/03/1626, 2
is genomen omdat hij wat zaaigoed naar zijn zoon in het Land van Zevenbergen heeft gebracht.
30/03/1626, 5
Zevenbergen heeft de lijst met benodigde levensmiddelen ingeleverd. De lijst gaat naar de RvS voor onderzoek en advies.
06/04/1626, 3
Robrecht Gijsbertsen uit Zevenbergen mag voor driekwart vrij zijn in Barendrecht ondergebrachte ... drie paarden en ook wat minder belangrijke roerende goederen weer naar Zevenbergen brengen.
07/04/1626, 9
Matthys Matthijssen , burgemeester te Zevenbergen, mag voor de bebouwing van zijn land twee paarden naar Zevenbergen brengen tegen Bosch' licent.
18/04/1626, 3
en raad van Zevenbergen verstrekte certificaten wordt de uitvoer van paarden naar Zevenbergen ... meubelen en twee in veiligheid gebrachte koeien voor driekwart vrij naar Zevenbergen te brengen.
28/04/1626, 8
Op attestatie van die van Zevenbergen mogen Clemen Clemensz. en een andere boer elk een paard voor de ... landbouw naar Zevenbergen brengen tegen betaling van 's lands rechten en onder waarborg dat zij daar blijven.
06/05/1626, 3
Op de door burgemeesters, schepenen en raad van Zevenbergen verstrekte certificaten wordt aan Claes ... Jan Laureyssen van Bavel de uitvoer van respectievelijk drie en twee paarden naar Zevenbergen
08/05/1626, 4
toebehoren en enige noodzakelijke meubelen naar Zevenbergen te mogen vervoeren. De RvS moet hierover advies uitbrengen.
09/05/1626, 1
Op attestatie van het bestuur van Zevenbergen wordt Abraham Huberden en Cornelis Pietersen toegestaan tegen ... Bosch' licent en onder borgstelling respectievelijk twee paarden en een rode blaarkop naar Zevenbergen te brengen.
12/05/1626, 1
Op attestatie van de magistraat van Zevenbergen mag Dirck Jacobs voor de landbouw een
16 /05/1626, 3
Nassaupolder bij Zevenbergen brengen onder borgstelling dat zij daar blijven.
23/05/1626, 7
De heer van Villers , commandant van Willemstad, is toegestaan zijn twee paarden in Zevenbergen
04/06/1626, 2
Op attestatie van het bestuur van stad en land van Zevenbergen is Frans Theunis Francken toegestaan ... tegen Bosch' licent en borgstelling een paard voor de landbouw naar Zevenbergen te brengen.
05/06/1626, 5
bedden met toebehoren en wat noodzakelijke huisraad licentvrij naar Zevenbergen te brengen.
26/06/1626, 2
Op attestatie van burgemeesters, schepenen en raad van Zevenbergen mogen Adriaen Hubrechtsen ... elders worden vervoerd, elk twee paarden voor de landbouw naar Zevenbergen brengen.
01/07/1626, 4
Gerrit Nijssen mag tegen betaling van Bosch' licent en onder waarborg dat het daar blijft, voor de landbouw een paard naar Zevenbergen brengen.
02/07/1626, 2
Op attestatie van burgemeesters, schepenen en raad van Zevenbergen is drost Gerard van Walhoven voor de uitoefening van zijn
31/07/1626, 1
het verzoek van olieslager Jacob Claes , afkomstig uit Terheijden bij Breda, maar verhuisd naar Zevenbergen ... oliemolen in het beleg was verbrand. Hij wil de raapolie en raapkoeken die hij nu in Zevenbergen
10/08/1626, 5
Zevenbergen verzoekt in het vervolg de vis te mogen verlicenten bij schans Blaak of
12/08/1626, 2
De Rotterdamse Admiraliteit adviseert de ingezetenen van Zevenbergen toe te staan hun verse vis
12/09/1626, 2
één merrie halen. Tegen Bosch' licent en onder waarborg dat de paarden in Zevenbergen blijven
26/09/1626, 5
Op attestatie van de magistraat van Zevenbergen wordt Willem Phaessen toegestaan een merrie
02/10/1626, 3
Robrecht Gysberts mag twee ploegpaarden naar Zevenbergen brengen tegen Bosch' licent en onder waarborg dat zij daar blijven.
05/10/1626, 2
vier eenjarige kalveren en wat jongvee naar hun weiland in Zevenbergen brengen.
06/10/1626, 5
Het verzoek van Gerrit Robrechtsen twaalf last koolzaad naar Zevenbergen te mogen brengen om er olie van te persen, is afgewezen.
13/11/1626, 10
De magistraat van Zevenbergen is tegen Bosch' licent en onder cautie toegestaan een molensteen te halen.
16/12/1626, 4
Jan Michielssen en enkele andere schippers uit Zevenbergen verzoeken de inwoners van Zevenbergen ... De ingelanden van het Oude Land en andere onder Zevenbergen vallende polders verzoeken
22/12/1626, 5
op 16 dec. ingediende rekest van de ingelanden van het Oude Land en andere polders onder Zevenbergen dat
23/12/1626, 17
De RvS adviseert het op 16 dec. ingediende verzoek van de schippers uit Zevenbergen af te wijzen teneinde fraude te voorkomen. HHM sluiten zich bij dit advies aan
24/12/1626, 1
Anthonis van Mall , burgemeester van Zevenbergen, verzoekt hout voor het herstel van huizen naar Zevenbergen te mogen vervoeren
16/01/1627, 13
De akte voor de ingelanden van Zevenbergen , zoals die volgens de resolutie van HHM d.d. 20 dec. 1626 is opgesteld, is
20/01/1627, 1
hebben ingediend bij de Staten . Zij klagen over de missen die in Zevenbergen kunnen
06/02/1627, 4
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 2 feb. inzake twee rekesten met klachten over de katholieken in Zevenbergen ... Johannes Sophianus ondervindt tegenwerking in de bediening van zijn ambt. Omdat Zevenbergen
19/02/1627, 3
De magistraat van Zevenbergen is toegestaan de burgers te wapenen zodat zij zich tegen stroperij kunnen weren. Wel dient het aantal gewapenden te worden gemeld.
20/02/1627, 2
en een koe naar het Land van Zevenbergen brengen. De dieren mogen niet naar elders worden vervoerd.
26/02/1627, 5
Oosterhout te mogen brengen. Oud-burgemeester van Zevenbergen Matthijs Matthijssen ... en vetweider Dingman Beens verzoeken vijfentwintig magere ossen naar Zevenbergen ... jonge hokkelingen naar Zevenbergen te mogen brengen. Alle verzoeken zijn toegestaan op
04/03/1627, 3
Joost Janssen mogen twee merries en twee veulens respectievelijk vier melkkoeien naar Zevenbergen
20/03/1627, 19
Gillis Smitsaert mag in Zevenbergen gaan wonen, zo lang hij maar niets tegen het land onderneemt.
24/03/1627, 2
Hij mag deze partij zonder betaling van licent naar zijn woonplaats Zevenbergen brengen. ... omgeving van Klundert in veiligheid had gebracht, naar Zevenbergen brengen.
24/03/1627, 5
Sint Maartenspolder bij Zevenbergen ; Cornelis Swanen , stadhouder van Hoeven in
26/03/1627, 5
Pieter Coymans mag tegen Bosch' licent en onder cautie naar Zevenbergen één rijpaard brengen.
31/03/1627, 4
halen. De RvS wordt advies gevraagd. Hans Beeck , wonend in Zevenbergen, mag tegen Bosch' licent ... uitsluitend in Zevenbergen of elders onder Holland mogen worden verkocht. Pieter Pieterssen
03/04/1627, 1
Op advies van de RvS is toegestaan dat de volgende dieren naar Zevenbergen mogen worden vervoerd: ... ieder twee merries. Hiervoor geldt Bosch' licent en de cautie dat de dieren niet buiten Zevenbergen
09/04/1627, 3
mag frank en vrij met zijn twee koetspaarden en twee rijpaarden naar Zevenbergen

Volledige tekst Meer opties..