74 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Zutphen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  zutphen

Zoekopdracht aanpassen
11/02/1626, 6
, burger te Wezel, klaagt dat een groep van 35 soldaten uit het garnizoen van Zutphen
18/04/1626, 2
naar het graafschap Zutphen mogen brengen. De RvS wordt om advies gevraagd.
25/04/1626, 6
dat de boeren die aan de overzijde van de IJssel wonen in zowel het graafschap Zutphen als
11/07/1626, 12
binnenkomen. De magistraten van Zutphen en Deventer alsmede de licentmeesters
23/07/1626, 5
Maas en Waal en het graafschap Zutphen . De RvS heeft bericht dat opdracht is gegeven bij
24/07/1626, 15
De Gedeputeerde Staten van het graafschap Zutphen sturen met een brief d.d. 7/17 juli als antwoord op ... het schrijven van HHM d.d. 11 juli de lijst mee van goederen die uit Zutphen naar het platteland zijn vervoerd. ... Zij zetten uiteen dat er geen goederen uit Zutphen naar Groenlo gaan en verzoeken HHM maatregelen
04/08/1626, 8
Overijssel hebben de gedeputeerden van Overijssel geschreven dat de licentmeester te Zutphen ... Deventer niet worden doorgelaten. Op verzoek van Eck zal aan die van Zutphen een kopie van ... graafschap Zutphen . Zij moet zich over deze kwestie laten informeren en doen wat nodig is.
27/08/1626, 11
Hendrick van Eck verhaalt van de gebeurtenissen in het graafschap Zutphen na afloop van het Bestand. ... aug. de Gedeputeerden van het Kwartier van Zutphen zich beklagen over de inkwartiering van de uit
24/10/1626, 2
De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 23 okt. en stuurt een brief van de licentmeester te Zutphen door. ... Daarin wordt bericht over achttien ossen die door een zekere partij naar Zutphen zijn gebracht. Aangezien
03/11/1626, 11
Op aanbeveling van Culenborch mag de graaf van Schouwenborch dertig gevetweide ossen vrij vanuit het graafschap Zutphen naar Gemen laten drijven.
16/02/1627, 3
nog altijd een luitenant van een oorlogsschip wordt vastgehouden, die in het graafschap Zutphen
15/04/1627, 12
mogen worden toegestaan de volgende goederen tegen Bosch' licent eenmalig uit Zutphen
15/04/1627, 13
om met zijn twee dienaren naar Zutphen en het huis te Dorth te reizen.
01/05/1627, 1
die van Gelderland , wier Staten tegenwoordig in Zutphen bijeenzijn, te bezenden. Naast
01/05/1627, 10
en Acquoy in. Hij adviseert, evenals Z.Exc., aan de momenteel in Zutphen bijeen zijnde
22/05/1627, 3
Jonker Philips van Leefdael , heer van Meuwen, verzoekt van zijn huis te Baak in het graafschap Zutphen vrij twaalf
28/06/1627, 8
Nimmegen wordt vastgehouden, omdat deze in haar opdracht in het graafschap Zutphen
12/07/1627, 8
voor zichzelf en zijn stadje Anholt uit Zutphen laten halen: acht mud zout, honderd
30/07/1627, 4
Eck deelt mee dat de Gedeputeerde Staten van het Graafschap Zutphen verzoeken naast de ... Deze moeten hen terzijde staan en ervoor zorgen dat de inwoners van het graafschap Zutphen
26/08/1627, 10
Münster klagen d.d. Münster 24 juli over kapitein Slingbije , commandant van Zutphen. ... enkele kooplieden uit Münster heeft bevrijd uit handen van een groep soldaten van Zutphen
02/09/1627, 3
HHM sturen de brieven door aan hun gedeputeerden in Zutphen . Zij moeten er onmiddellijk mee naar
07/09/1627, 16
De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. 27 aug. dat de magistraat van Zutphen weigert ... Het College verzoekt Zutphen tot betaling aan te sporen. HHM antwoorden dat die van Zutphen dergelijke
10/09/1627, 6
Slingsbie te Zutphen getoond, getiteld E Viduis minutum in bellum Bohemicum van de hand
27/12/1627, 4
de stad Münster verzoeken d.d. 24 juli het proces te staken dat enkele soldaten te Zutphen
29/12/1627, 13
zou zijn, waarmee het graafschap Zutphen opnieuw geruïneerd zou worden. HHM schrijven
25/01/1628, 11
en kantoren van konvooien en licenten aan te doen in bijvoorbeeld Deventer , Zutphen , Doesburg
25/01/1628, 19
De afgevaardigden van Gelderland hebben opnieuw uiteengezet dat het graafschap Zutphen met de verovering van
31/01/1628, 2
hebben. Wat betreft het verzoek van het graafschap Zutphen ziet de RvS geen reden waarom het kwartier ... van Salland meer ontheffing van de konvooien en licenten zou mogen hebben dan Zutphen.
13/06/1628, 5
in bijvoegsel A. Hierop hebben HHM en Z.Exc. de naar de Gelderse Landdag te Zutphen
19/07/1628, 1
Doesburg , van wijn en bier in de stad Zutphen , van het gemaal en alle andere heffingen ... Hij heeft deze niet kunnen innen omdat de Gedeputeerden van Zutphen hem niet hebben ... te betalen. HHM geven dit rekest aan de Gedeputeerden van Zutphen om daarop te reageren.
01/08/1628, 17
worden beide conform het plan gebouwd. Aan het fort tussen Zutphen en Bronsbergen bij ... , hoewel dit bijna is voltooid. De genoemde forten bij het Westervoortse veer, tussen Zutphen
02/08/1628, 3
totdat het rijshout beschikbaar is. De forten bij het Westervoort se veer, die tussen Zutphen
11/08/1628, 7
HHM hun gouverneurs en commandanten van Emmerik [Emmerich] , Bredevoort , Zutphen ,
20/11/1628, 14
van Salland evenveel licent te laten betalen als voor de goederen naar het platteland van Zutphen
21/11/1628, 6
de ongelijkheid bij het konvooieren en licentiëren van de goederen naar het platteland van Zutphen ,
02/12/1628, 7
ontvanger van de generale middelen op de in- en uitgaande goederen te Zutphen , ter vervanging ... schepenen en raad van Zutphen in aanmerking genomen, benoemen HHM Jan van Lindt tot ontvanger.
12/12/1628, 9
dat hij mag volstaan met de schattingen die die van Zutphen daarop hebben ingesteld.
29/12/1628, 19
te schrijven om de korporaal te arresteren en deze naar Zutphen te brengen om daarvandaan ... Stirum de korporaal arresteren, hem naar Zutphen brengen en HHM daarvan vervolgens op de hoogte stellen.
26/01/1629, 11
als die naar het platteland van het graafschap Zutphen . HHM houden het voorstel nog in
29/01/1629, 6
wordt nog langs de kantoren van Arnhem , Doesburg , Zutphen of Deventer moeten passeren.
17/04/1629, 7
de contributies te Wezel eist namelijk van de inwoners van het graafschap Zutphen ... men er niet in slaagt de eisen ten opzichte van het graafschap Zutphen in te laten trekken.
24/07/1629, 6
meldt dat de Admiraliteit te Amsterdam de konvooimeester van Zutphen , en de
04/08/1629, 6
aug. dat lonten en buskruit naar Kampen gestuurd moeten worden, van waaruit Zutphen
06/08/1629, 4
de bevoorrading met voedsel en munitie per schip of per as van de steden Zutphen , Deventer en ... steden door de vijand verhinderd wordt. Deze missive gaat naar de RvS om ervoor te zorgen dat Zutphen ... precies aanwezig zijn en hoeveel volk nodig is in Zutphen. Lochteren zegt hierover niets te weten.
07/08/1629, 3
om gezien de moeilijke omstandigheden ontstaan door de invasie op de Veluwe , de stad Zutphen ... RvS per wissel 5.000 gld. over te maken aan Capelle in Zutphen, die het op bevel van de RvS mag uitgeven.
07/08/1629, 4
Secretaris Huygens antwoordt desgevraagd dat de RvS conform de resolutie van HHM een aanzienlijke hoeveelheid munitie naar Zutphen heeft gestuurd.
07/08/1629, 9
het stadsbestuur van Deventer drie compagnieën die op patent naar Zutphen gestuurd ... terecht en verklaren dat, mocht Zutphen hierdoor in problemen geraken, zij hiervoor verantwoordelijk ... in Arnhem op te dragen ervoor te zorgen dat Zutphen van voldoende garnizoen wordt ... voorzien. Ten derde schrijven ze graaf Ernst en de gedeputeerden, Zutphen te behouden.
08/08/1629, 5
De vijand gaat zich niet alleen op de Veluwe, maar ook in het graafschap Zutphen dat onder
10/08/1629, 19
brieven en een voorraadlijst van het magazijn te Zutphen . De brief en lijst gaan naar de RvS om
11/08/1629, 15
deelt mee dat er in Zutphen maar veertien compagnieën zijn, te weinig om de ... Zowel de Gedeputeerde Staten als Lochteren vragen meer soldaten naar Utrecht en Zutphen

Volledige tekst Meer opties..