101 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Zweden* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  zweden

Zoekopdracht aanpassen
28/02/1626, 7
HHM volgen het advies van de RvS d.d. 26 feb. over het schrijven van de raden van de koning van Zweden van ... Jacobsz. van Ossaen mag voor ¾ licentvrij tweeëntwintigduizend pond buskruit naar Zweden uitvoeren
26/03/1626, 6
Vosbergen dient het verslag en de declaratie in van zijn vorig jaar gemaakte reis naar Denemarken , Zweden en
10/04/1626, 3
betaling van licent tweehonderdduizend pond lonten uitvoeren onder afdoende waarborg dat die uitsluitend naar Zweden gaan.
30/09/1626, 13
ten behoeve van het transport van wapens uit Bremen naar Zweden . Wouter Janssen , schout
07/10/1626, 4
Denemarken voor het mogen doorvoeren van zijn wapens uit Bremen naar Zweden
10/10/1626, 12
van Cracou te committeren tot een reis naar Zweden om te bemiddelen tussen Z.M. en de
24/02/1627, 9
Elias Trip verzoekt voor 1 april aanstaande drie schepen naar Zweden te mogen sturen, om daar vierhonderd stukken geschut
09/03/1627, 17
zijn ter vergadering verschenen met een concept van de instructie voor de legatie naar Zweden
11/03/1627, 6
De instructie voor de legatie naar Zweden en Polen is goedgekeurd met uitzondering van één punt
12/03/1627, 9
Beaumont blijft zich excuseren voor de ambassade naar Zweden en Polen , maar
17/03/1627, 3
uit Stockholm, in Brussel is geweest om de koophandel tussen Spanje en Zweden
19/03/1627, 4
De ambassadeurs die naar Zweden gaan zullen de zaak van Cornelis Gerritsen uit Hoorn
20/03/1627, 10
Beaumont is akkoord gegaan met zijn deelname aan het gezantschap naar Zweden en Polen . Besloten is als
23/03/1627, 9
gelast de reis naar Polen en Zweden te aanvaarden. Daarop is Van den Honert en Bicker
26/03/1627, 10
Op de door de gecommitteerden voor de ambassade naar Zweden en Polen ingediende overwegingen ... de Republiek zich te sterk aan de kant van Zweden heeft geschaard en dit land met schepen ... ontzenuwen. De bezwaren die de koning van Zweden zou kunnen opwerpen vanwege de reis van ... bereikt en de koning van Zweden zich van oktober tot in mei terugtrekt op zijn winterverblijf,
02/04/1627, 5
Omstreeks 28 jaar geleden is tussen zijn vorst de koning van Polen en Zweden en wijlen ... handel en scheepvaart tussen deze stad en Zweden te bevorderen. Hiertoe heeft haar ... en de eigen landdagen bij de belangrijkste senatoren en heren en de koning van Polen en Zweden ... van een oorlogsvloot - waaraan Zweden aanstoot had kunnen nemen - gevrijwaard ... en hulp te willen verlenen. De koning van Polen en Zweden heeft de Raad brieven gestuurd van
07/04/1627, 4
HHM besluiten deurwaarder Hardersum zoveel meubelen te laten geven aan de gezanten naar Zweden en Polen als deze nodig zullen hebben.
10/04/1627, 3
Voor elk van de vier gecommitteerden voor het gezantschap naar Zweden en Polen zal conform het
13/04/1627, 2
Resident Aissema wordt bericht van de bezending naar Zweden en Polen , zodat hij de
17/04/1627, 14
De koning van Polen heeft de magistraat van Amsterdam geschreven niet met Zweden
22/04/1627, 14
Elias Trip heeft verzocht de gezanten naar Zweden en Polen te gelasten bij Danzig [Gdansk] de
22/04/1627, 15
de handel op Zweden . Uit Brussel zijn enkele berichten gekomen dat Zweden een ... gezanten naar Zweden en Polen. De gecommitteerden zullen vanmiddag over deze insertie overleggen.
24/04/1627, 22
Beaumont heeft de aanvullingen op de instructie voor de legatie naar Zweden en Polen gelezen. ... Deze betreffen de door de koning van Polen verboden handel met Zweden en het onderhoud ... en tevens met het concept van de credentiebrieven aan de koningen van Zweden en van Polen.
27/04/1627, 22
De Admiraliteit te Amsterdam schrijft dat de twee schepen voor de gezanten naar Zweden en Polen klaarliggen.
03/05/1627, 11
Noorderkwartier antwoordt dat zij haar konvooischepen in Het Vlie opdraagt de gezanten naar Zweden
04/05/1627, 15
De credentiebrieven voor de gezanten naar Zweden en Polen en hun instructie zullen op vandaag worden gedateerd.
05/05/1627, 15
en wensen hun een goede reis. Aangezien hun gezantschap naar Zweden en Polen in twee legaties
15/05/1627, 14
De gezanten naar Zweden en Polen schrijven d.d. Den Helder 11 en 12 mei dat zij de twaalfde zullen vertrekken.
16/06/1627, 11
Over het verzoek van Jan van Vosselen om driehonderd schippond lont te mogen uitvoeren naar Zweden voor de koning vragen HHM advies aan de RvS.
23/06/1627, 15
De gezanten naar Zweden en Polen schrijven d.d. Pillau [Baltiysk] 2 juni. HHM antwoorden dat zij niet hoeven te wachten op de komst van Boetzeler .
01/07/1627, 7
De gezanten naar Zweden en Polen waarschuwen in een op 11 juni ontvangen brief dat de
03/07/1627, 8
Een brief van de gezanten naar Zweden en Polen d.d. Elbing [Elblag] 3 juni over hun aankomst behoeft geen resolutie.
10/08/1627, 6
Een brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Elseneur [Helsingør] 22 mei zal nader worden onderzocht.
12/08/1627, 3
Een brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. ... Verzendplaats niet ingevuld. 20 juni behoeft geen resolutie.
24/08/1627, 4
De gezanten in Zweden en Polen schrijven uit het leger van de koning van Polen d.d.
26/08/1627, 5
De gezanten in Zweden en Polen schrijven onder meer een wissel van 6.000 gld. te hebben getrokken. HHM laten Doublet
08/09/1627, 11
De gezanten in Zweden verzoeken d.d. 13 aug. op 1 okt. aanstaande twee oorlogsschepen in Danzig [Gdansk]
27/09/1627, 5
De gezanten naar Zweden en Polen schrijven d.d. Kopenhagen 26 mei. Zij verzoeken de zaak
07/10/1627, 14
HHM nemen geen besluit over twee brieven van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Danzig [Gdansk] 25 aug. en d.d. Liebschau [Lubiszewo] 27 augustus.
14/10/1627, 2
Een vanuit het Poolse leger geschreven brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. 16 sept. behoeft geen resolutie.
04/11/1627, 7
De gezanten in Zweden en Polen schrijven d.d. Danzig [Gdansk] 8 okt. dat de onderhandelingen
06/11/1627, 6
HHM schrijven de gezanten naar Zweden en Polen met de koning van Denemarken te bespreken
19/11/1627, 1
sturen. De benodigde geloofsbrieven zullen voor hem alleen en voor de gezanten in Zweden en ... welke belastingen en contributies er geheven worden, hoe het tussen Denemarken en Zweden
25/11/1627, 12
Ontvangen zijn brieven van de gezanten in Zweden en Polen d.d. Danzig [Gdansk] 27 okt., van
22/12/1627, 11
Omdat de prijs van salpeter sterk is gestegen, zal worden geschreven aan de ambassadeurs in Zweden en Polen vijfhonderd- of
06/01/1628, 7
, 3. in Polen en Zweden om van de koning van Zweden een paspoort voor hem
20/01/1628, 15
Twee brieven van de gezanten in Zweden en Polen d.d. 25 en 30 dec. 1627 behoeven geen resolutie. Wel moeten de Admiraliteiten worden
28/01/1628, 14
het onderzoek van de [gisteren] binnengekomen brieven van de gezanten in Zweden en
30/01/1628, 3
jan. de brief van de gezanten in Zweden en Polen aan Carleton overhandigen.
07/02/1628, 4
aan onkosten wegens het overbrengen van brieven van de gezanten in Zweden en Polen .

Volledige tekst Meer opties..