Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

De briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687

Constantijn Huygens kreeg een zeer zorgvuldige opvoeding van zijn vader Christiaan, secretaris van Willem van Oranje en de Raad van State. Toegevoegd aan ambassades maakte Constantijn diverse buitenlandse reizen. In 1625 werd hij benoemd tot secretaris van stadhouder Frederik Hendrik. Huygens begeleidde de 'stedendwinger' vaak op diens veldtochten. Hij werd in het ambt van secretaris gecontinueerd door Willem II en diende de Oranjes ook als raad en rekenmeester. Gedurende vele decennia functioneerde Constantijn op deze wijze als belangrijke spil binnen de hofhouding. Daarnaast was Huygens' familie verwant aan invloedrijke Haagse ambtsdragers en ambtenaren. De onderzoeker krijgt door de briefwisseling dan ook inzicht in talrijke belangrijke kwesties en invloedrijke personen uit de zeventiende eeuw.

De correspondentie is door middel van een database ontsloten op datum, correspondent, plaats van verzending en vindplaats. Bij vrijwel alle brieven is een link gemaakt naar de gedigitaliseerde versie van de door J.A. Worp bewerkte briefwisseling in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën. De gegevens bij de brieven zijn niet compleet, ze worden gaandeweg aangevuld. Tevens wordt overal een digitale afbeelding van de originele brief toegevoegd. Verder wordt de database aangevuld met nieuwe, niet door Worp gepubliceerde brieven. Ook zijn er transcripties en vertalingen aan de database gekoppeld. De database biedt dus meer dan de oude editie.
Toch moet er nog veel worden gedaan: zo moeten bijvoorbeeld de brieven uit de Universiteitsbibliotheken van Leiden en Amsterdam en de British Library nog worden toegevoegd en dient de database inhoudelijk te worden verrijkt. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is zeer verheugd dit nu te kunnen verwezenlijken met de financiële steun van onder andere Stichting Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Prof. Van Winterfonds, J.E. Jurriaanse Stichting en Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting.

Zoeken

Voor uitgebreide zoekmogelijkheden klikt u op zoek geavanceerd. Ook de lijst met alle brieven is beschikbaar.

Met behulp van dit zoekscherm zoekt u naar de metadata van de brieven in de database. Ook kunt u op woorden in de editie van J.A. Worp en de reeds beschikbare transcripties zoeken. De zoekresultaten kunnen transcripties, edities en/of afbeeldingen zijn.