Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

De briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687

Constantijn Huygens kreeg een zeer zorgvuldige opvoeding van zijn vader Christiaan, secretaris van Willem van Oranje en de Raad van State. Toegevoegd aan ambassades maakte Constantijn diverse buitenlandse reizen. In 1625 werd hij benoemd tot secretaris van stadhouder Frederik Hendrik. Huygens begeleidde de 'stedendwinger' vaak op diens veldtochten. Hij werd in het ambt van secretaris gecontinueerd door Willem II en diende de Oranjes ook als raad en rekenmeester. Gedurende vele decennia functioneerde Constantijn op deze wijze als belangrijke spil binnen de hofhouding. Daarnaast was Huygens' familie verwant aan invloedrijke Haagse ambtsdragers en ambtenaren. De onderzoeker krijgt door de briefwisseling dan ook inzicht in talrijke belangrijke kwesties en invloedrijke personen uit de zeventiende eeuw.

De correspondentie is door middel van een database ontsloten op datum, correspondent, plaats van verzending en vindplaats. Bij vrijwel alle brieven is een link gemaakt naar de gedigitaliseerde versie van de door J.A. Worp bewerkte briefwisseling in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën.Tevens is overal een digitale afbeelding van de originele brief toegevoegd. Verder is de database aangevuld met nieuwe, niet door Worp gepubliceerde brieven. Ook zijn er transcripties en vertalingen aan de database gekoppeld. De database biedt dus meer dan de oude editie.
Het Huygens Instituut is zeer verheugd dit te hebben kunnen verwezenlijkt met de financiële steun van onder andere Stichting Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Prof. Van Winterfonds, J.E. Jurriaanse Stichting en Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting.

Vanwege de voltooiing van de database zal er in 2022 het hele jaar uitgebreid aandacht zijn voor Constantijn Huygens. Zo is een bloemlezing verschenen met de titel Constantijn Huygens. Een leven in brieven met 38 door experts hertaalde brieven. Zie ook: inkijkexemplaar.

Van 6 april t/m 3 juli is op zijn buitenplaats Hofwijck te Voorburg de tentoonstelling Constantijn Huygens, Geuren en Beelden te zien, met aandacht voor primeurs en nieuwe perspectieven in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie en De Jonge Akademie.

Zoeken

Voor uitgebreide zoekmogelijkheden klikt u op zoek geavanceerd. Ook de lijst met alle brieven is beschikbaar.

Met behulp van dit zoekscherm zoekt u naar de metadata van de brieven in de database. Ook kunt u op woorden in de editie van J.A. Worp en de reeds beschikbare transcripties zoeken. De zoekresultaten kunnen transcripties, edities en/of afbeeldingen zijn.