Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 114

Algemene Gegevens
Nummer 114
Datum 16 december 1621
Plaats -
Correspondenten Van: Cats, Jacob
Taal Latijn

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Universiteitsbibliotheek Leiden BPL 1886 Origineel
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 1, p. 71 Editie
Universiteitsbibliotheek Leiden BPL 1886 Editie Pagina uit het artikel 'Nog een brief van Cats aan Huygens' van P.C. Molhuysen in het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, deel XXIX, 1910.