Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 2160

Algemene Gegevens
Nummer 2160
Datum 7 juli 1639
Plaats Philippine
Correspondenten Aan: Wendelinus, Godfried
Taal Latijn

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm
Koninklijke Bibliotheek KA 44, nr. 277 Ontwerp
Koninklijke Bibliotheek KA 45, fols. 97v-98r Kopie 18e eeuw
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 2, p. 472 Editie