Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 2564

Algemene Gegevens
Nummer 2564
Datum 3 november 1640
Plaats -
Correspondenten Van: Mersenne, Marin
Taal Frans
Inhoud Mersenne wil Bans bezwaren aan Boësset voorleggen aan de hand van een Franse samenvatting van een deel van Bans brief aan Anna Maria van Schurman van 20 augustus 1640. Hij gaat kort in op de verschillende punten van kritiek. Ten eerste kent de Franse taal geen vaste accenten. Om die reden staat het een componist vrij ze naar eigen inzicht te plaatsen. Ten tweede is de toonsoort D evenzeer passend als de toonsoort F, wanneer men de nodige alteraties gebruikt. Ten derde dient het lied strofisch gecomponeerd te worden. Mersenne is benieuwd naar het oordeel van Huygens en Anna Maria van Schurman in deze controverse. Hij ziet uit naar Bans reactie en belooft dat wanneer deze uitblijft men hem een theoretische uiteenzetting van de Franse compositie-principes zal zenden. Mersenne overweegt de liederen naar verschillende Europese hoven te sturen, om het oordeel van de aldaar aanwezige musici te vragen.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm
Universiteitsbibliotheek Leiden Cod. Hug. 37 (Mersenne) 1-10 Origineel
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling
Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens, Rudolf Rasch p. 402 Editie
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 3, p. 117 Editie
Musique et musiciens au 17e siècle. Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens, W.J.A. Jonckbloet et J.P.N. Land (eds.) p. LXXX Editie