Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 2584

Algemene Gegevens
Nummer 2584
Datum 25 november 1640
Plaats Groningen
Correspondenten Aan: Amalia, gravin van Solms-Braunfels, prinses van Oranje
Taal Frans
Inhoud Huygens heeft met stadhouder Frederik Hendrik een kerkdienst in de Grote Kerk in Groningen bezocht. Huygens, onder de indruk van de orgelbegeleiding, wil de komende winter zijn geschrift hierover [Orgelgebruyck] laten drukken. Frederik Hendrik belooft, dat wanneer de begeleiding van de gemeentezang door het orgel doorgang zal vinden, hij een orgel in de Hofkapel (Waalse Kerk) te Den Haag zal laten plaatsen.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag Archief Amalia van Solms, A14a-XIII-18c-1 Origineel
Nationaal Archief, Den Haag Veegens, 2.21.166, inv.nr. 61 Extract
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling
Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens, Rudolf Rasch p. 445 Editie
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 3, p. 124 Editie