Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 2738

Algemene Gegevens
Nummer 2738
Datum 19 juni 1641
Plaats Oeffelt
Correspondenten Aan: Golius, Jacob
Taal Latijn
Inhoud Huygens vraagt Golius alsnog te reageren op zijn Orgelgebruyck. Tevens zendt hij een brief van Wendelinus met verzoek om commentaar.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm
Koninklijke Bibliotheek KA 44, nr. 305 Ontwerp
Koninklijke Bibliotheek KA 45, fol. 106v Kopie 18e eeuw
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 3, p. 178 Editie
Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens, Rudolf Rasch p. 569 Editie