Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 2761

Algemene Gegevens
Nummer 2761
Datum 3 juli 1641
Plaats Oeffelt
Correspondenten Aan: Barlaeus, dr. Caspar
Taal Latijn,Grieks
Inhoud Huygens stuurt Barlæus diens brief van 26 februari 1641 (2657A) terug met het verzoek in plaats daarvan een nieuwe te schrijven die voor publicatie geschikt is. Hij vraagt Barlæus om Vossius weer aan te sporen ook te schrijven. Hij dankt Barlæus voor diens bemoeienissen met de literaire opvoeding van zijn zoons Constantijn en Christiaan.
Opmerkingen Enkele Griekse woorden.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm
Koninklijke Bibliotheek KA 44, nr. 310 Ontwerp
Koninklijke Bibliotheek KA 45, fols. 108v-109v Kopie 18e eeuw
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 3, p. 187 Editie