Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 328

Algemene Gegevens
Nummer 328
Datum 18 augustus 1626
Plaats Isselburg
Correspondenten Van: Junius, Jacob
Taal Frans
Opmerkingen Huygens tekende erop aan dat hij de brief op [2]5 augustus 1626 had ontvangen.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Universiteitsbibliotheek Amsterdam 28Cx1 Origineel
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 1, p. 206 Editie Worp dateerde de brief ten onrechte op 28 augustus 1626.