Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 3450

Algemene Gegevens
Nummer 3450
Datum 16 januari 1644
Plaats Luik
Correspondenten Van: Hayne, Gilles
Taal Italiaans
Inhoud Hayne dankt Huygens voor de vriendelijke woorden in diens brief aan Van der Burgh. Als tegenprestatie zendt hij een drietal concertini musicali van zijn hand.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm
British Library Ms. Add. 22953, f. 76 Origineel
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 3, p. 458 Editie
Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens, Rudolf Rasch p. 683 Editie