Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 4960c

Algemene Gegevens
Nummer 4960c
Datum 14 december 1649
Plaats Aurich
Correspondenten Van: Juliana, gravin van Oost-Friesland
Taal Duits
Opmerkingen Deze brief wordt in de Worp-editie (deel 5, p. 12) alleen in noot 3 vermeld.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Universiteitsbibliotheek Amsterdam 29Ck1 Origineel
Universiteitsbibliotheek Amsterdam 29Ck1 Vertaling Een 19e-eeuwse vertaling van de brief in het Nederlands.
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 5, p. 12 Editie