Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 5258

Algemene Gegevens
Nummer 5258
Datum 2 december 1652
Plaats Antwerpen
Correspondenten Van: Cusance, Beatrix de, hertogin van Lotharingen
Taal Frans
Inhoud Béatrix de Cusance licht haar verwarring over de plotselinge komst van Karel IV van Lotharingen toe, en bericht Huygens ter geruststelling dat zij inmiddels geheel hersteld is van de verbijstering en weet dat Karel IV haar gunstig gezind was. Zij zal Huygens de twee portretten van zijn voorouders toezenden.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag Archief Constantijn Huygens, G1-9.1, nr. 3 Origineel andere hand met eigenhandige ondertekening
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling Naamgeving bestand Rasch (BR5259A.pdf) wijkt af van naamgeving in database (5258.pdf).
Béatrix en Constantijn, De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662, I. Huysman en R. Rasch Brief 7, p. 88 en p. 243 Editie
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 5, p. 158 Editie