Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 5299

Algemene Gegevens
Nummer 5299
Datum 17 augustus 1653
Plaats -
Correspondenten Van: Cusance, Beatrix de, hertogin van Lotharingen
Taal Frans
Inhoud Béatrix de Cusance dankt Huygens voor zijn brieven met bijlagen, die haar erg veel plezier hebben bezorgd. De eerder via Duarte gezonden hamer is bestemd voor Maria Casembroot; zij zendt een nieuwe hamer voor Huygens.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag Archief Constantijn Huygens, G1-9.1, nr. 25 Origineel
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling Naamgeving bestand Rasch (BR5305A.pdf) wijkt af van naamgeving in database (5299.pdf).
Béatrix en Constantijn, De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662, I. Huysman en R. Rasch Brief 19, p. 108 en p. 253 Editie De datum wijkt af van de datum in de Worp-editie.
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 5, p. 181 Editie