Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 5305a

Algemene Gegevens
Nummer 5305a
Datum 24 juli 1653
Plaats -
Correspondenten Aan: Cusance, Beatrix de, hertogin van Lotharingen
Taal Frans
Inhoud Huygens stuurt Béatrix de Cusance enkele stukken die te maken hebben met de ‘Orde de la Joye’ van Amalia Margaretha van Brederode. Ook meldt hij de tevredenheid van Amalia Margaretha over Béatrix’ vreugde over het portret van Amalia van Solms.
Opmerkingen Deze brief wordt in de Worp-editie (deel 5, p. 183) alleen in noot 7 vermeld.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Bibliotheek KA 49-2, p. 543 Ontwerp
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling Naamgeving bestand Rasch (BR5298A.pdf) wijkt af van naamgeving in database (5305a.pdf).
Béatrix en Constantijn, De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662, I. Huysman en R. Rasch Brief 15, p. 101 en p. 251 Editie
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 5, p. 183 Editie