Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 5306a

Algemene Gegevens
Nummer 5306a
Datum 12 september 1653
Plaats
Correspondenten Aan: Cusance, Beatrix de, hertogin van Lotharingen
Taal Frans
Inhoud Huygens betuigt zijn dank voor Béatrix’ vriendelijke woorden voor Maria Casembroot en hemzelf. Hij zend nog een of meer gedichten. Hij heeft van William Swann gehoord dat zij Antwerpen zou verlaten.
Opmerkingen Deze brief wordt in de Worp-editie (deel 5, p. 184) alleen in noot 3 vermeld.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Bibliotheek KA 49-2, p. 531 Kopie
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling Naamgeving bestand Rasch (BR5308A.pdf) wijkt af van naamgeving in database (5306A.pdf).
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 5, p. 184 Editie
Béatrix en Constantijn, De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662, I. Huysman en R. Rasch Brief 22, p. 110 en p. 256 Editie