Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 5329

Algemene Gegevens
Nummer 5329
Datum 11 februari 1654
Plaats
Correspondenten Aan: Nassau-Dietz, Willem-Frederik van
Taal Frans
Inhoud Huygens verzoekt om een plaats in de garde van Willem Frederik voor een Turkse jongen die onder de stadhouders heeft gediend. Ook informeert hij of er een betrekking mogelijk is aan de Franeker Hogeschool voor de orientalist Johann Georg Nissel.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum T 7 Friese stadhouders inv.nr. 11 Origineel
Koninklijke Bibliotheek KA 49-2, p. 627-628 Kopie andere hand Linksboven: “A M.le Prince de Nassau Gouverneur de Frise…”.
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 5, p. 196 Editie