Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 5399

Algemene Gegevens
Nummer 5399
Datum 6 april 1655
Plaats -
Correspondenten Aan: Mont, Henri du
Taal Frans
Inhoud Huygens dankt Dumont voor de kanttekeningen bij zijn klaviercomposities. Huygens spiegelt zich liever aan Italiaanse componisten dan aan hen die de vigerende compositieregels strikt toepassen. Dumont heeft een thema uit een van Huygens’ allemandes voor een eigen allemande gebruikt, maar Huygens wijst hem erop dat het eerste deel beduidend langer is dan het tweede. Sommige bekwame componisten maken de delen even lang, en daar houdt Huygens zich ook graag aan. Hij zendt de vervolgdelen achter de genoemde allemande, alsmede een aantal gigues in verschillende toonsoorten. Huygens prijst overigens Dumonts composities zeer, onder meer diens allemande in de Cantica sacra en een pavane. Hij eindigt met de melding dat de Antwerpse klavecimbelbouwer Couchet is overleden. Tot slot wil hij Dumonts mening vernemen over zijn gigues, speciaal die welke met X zijn aangegeven.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Bibliotheek KA 49-2, p. 677-678 Kopie andere hand Linksboven: “Au S.r H.du Mont. Organiste de S.Paul ? Paris…”.
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 5, p. 232 Editie
Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens, Rudolf Rasch p. 983 Editie
Musique et musiciens au 17e siècle. Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens, W.J.A. Jonckbloet et J.P.N. Land (eds.) p. 23 Editie