Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 5401

Algemene Gegevens
Nummer 5401
Datum 29 april 1655
Plaats -
Correspondenten Aan: Cusance, Beatrix de, hertogin van Lotharingen
Taal Frans
Inhoud Huygens schrijft Béatrix dat hij het betreurt niet op de hoogte te zijn geweest van haar bezoek aan de familie Duarte. Hij zou Béatrix graag hebben afgeleid van haar zorgen met een vrolijk gesprek.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Bibliotheek KA 49-2, p. 673 Kopie
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling Naamgeving bestand Rasch (BR5405A.pdf) wijkt af van naamgeving in database (5401.pdf).
Béatrix en Constantijn, De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662, I. Huysman en R. Rasch Brief 28, p. 120 en p. 259 Editie De datum wijkt af van de Worp-editie (19 april 1655).
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 5, p. 234 Editie