Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 5453a

Algemene Gegevens
Nummer 5453a
Datum 16 november 1656
Plaats
Correspondenten Aan: Cusance, Beatrix de, hertogin van Lotharingen
Taal Frans
Inhoud Huygens beschrijft zijn betrokkenheid bij het lief en leed van Béatrix en deelt haar opluchting nu de rust is weergekeerd. Huygens herinnert Béatrix aan de (psalm?)tekst tot troost.
Opmerkingen Deze brief wordt in de Worp-editie (deel 5, p. 251) alleen in noot 1 vermeld.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Bibliotheek KA 49-2, p. 699 Ontwerp
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling Naamgeving bestand Rasch (BR5516A.pdf) wijkt af van naamgeving in database (5453a.pdf).
Béatrix en Constantijn, De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662, I. Huysman en R. Rasch Brief 36, p. 136 en p. 265 Editie
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 5, p. 251 Editie