Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 5613d

Algemene Gegevens
Nummer 5613d
Datum 8 juli 1659
Plaats
Correspondenten Van: Cusance, Beatrix de, hertogin van Lotharingen
Taal Frans
Inhoud Béatrix schrijft dat zij ernaar uitziet om Huygens in Antwerpen te zullen ontmoeten.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag Archief Constantijn Huygens, G1-9.1, nr. 26 Origineel
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling Naamgeving bestand Rasch (BR5614C.pdf) wijkt af van naamgeving in database (5613d.pdf).
Béatrix en Constantijn, De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662, I. Huysman en R. Rasch Brief 59, p. 168 en p. 285 Editie
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 5, p. 320 Editie