Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 5904

Algemene Gegevens
Nummer 5904
Datum 31 augustus 1662
Plaats Parijs
Correspondenten Aan: Schwerin, Otto von
Taal Frans
Inhoud Huygens stuurt Schwerin een verslag van zijn onderhandelingen over Orange ten behoeve van de keurvorst van Brandenburg, Frederik Willem. Hij doet een goed woordje voor Chambonnières, die aan het Franse hof slecht wordt betaald. Aan het hof van de keurvorst kan Chambonnières zijn diensten als klavecinist bewijzen en rustig en eervol leven.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Bibliotheek KA 49-2, p. 949 Kopie andere hand Linksboven: “A M.le Baron de Suerin…”.
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling
Musique et musiciens au 17e siècle. Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens, W.J.A. Jonckbloet et J.P.N. Land (eds.) p. 39 Editie
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 5, p. 471 Editie
Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens, Rudolf Rasch p. 1044 Editie