Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 6690

Algemene Gegevens
Nummer 6690
Datum 27 december 1668
Plaats -
Correspondenten Aan: Fabri, Alexandre
Taal Frans
Inhoud Huygens reageert op brieven van Fabri aan hem en aan prins Willem III. Hij is het volstrekt oneens met de weigering het Te Deum te zingen. Dat Fabri zich beroept op de regels van de aartsbisschop van Arles dunkt hem alleen maar slecht.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Bibliotheek KA 49-3, p. 195-198 Ontwerp Linksboven: “A l’Evesque d’Orange…”.
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 6, p. 242 Editie