Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 6690a

Algemene Gegevens
Nummer 6690a
Datum 31 januari 1669
Plaats Gravenhage, 's-
Correspondenten Aan: Fabri, Alexandre
Taal Frans
Inhoud Huygens dankt Fabri voor diens reactie op Huygens’ brief van 27 december 1668 (6690). Hij geeft nog eens zijn kritiek op de weigering het Te Deum te laten zingen en roept de eedaflegging in herinnering. Huygens meldt met nadruk dat de macht van de aartsbisschop niet zover reikt. Huygens beschouwt de zaak als afgedaan, wanneer Fabri bereid is een nieuwe akte te tekenen.
Opmerkingen Deze brief wordt in de Worp-editie (deel 6, p. 242) alleen in noot 3 vermeld.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Bibliotheek KA 49-3, p. 203-204 Ontwerp Linksboven: “A M.fabri Evesque d’Orange…”
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling Naamgeving bestand Rasch (br6692A.pdf) wijkt af van naamgeving in database (6690a.pdf).
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 6, p. 242 Editie