Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief 6864a

Algemene Gegevens
Nummer 6864a
Datum 21 december 1672
Plaats Madrid
Correspondenten Van: Chièze, Sebastien
Taal Frans
Inhoud Chièze is op audientie geweest bij de koningin-moeder van Spanje, waar hij vanwege het succes van Willem III in de oorlog met Frankrijk met meer égards wordt ontvangen dan eertijds.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Universiteitsbibliotheek Leiden Cod. Hug. 34 (Chieze) 26 Origineel
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling Naamgeving bestand Rasch (BR6874A.pdf) wijkt af van naamgeving in database (6864a.pdf).
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 6, p. 314 Editie