Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief n0032

Algemene Gegevens
Nummer n0032
Datum 26 september 1642
Plaats Gravenhage, 's-
Correspondenten Aan: Nassau-Dietz, Willem-Frederik van
Taal Frans
Inhoud Huygens schrijft over het verlies van zijn broer Maurits en het zoeken van troost bij zijn neef Johan Eickbergh, van wie hij hoopt dat deze zijn broer zal opvolgen als secretaris bij de Raad van State. Huygens vraagt Willem Frederik Johannes Veltdriel (afgevaardigde bij de Staten-Generaal) te verzoeken zich hier voor in te spannen.
Opmerkingen Deze brief bevindt zich niet in de Worp-editie.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum T 7 Friese stadhouders inv.nr. 11 Origineel De brief heeft geen adres.