Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief n0134

Algemene Gegevens
Nummer n0134
Datum 15 april 1642
Plaats Leeuwarden
Correspondenten Van: Nassau-Dietz, Willem-Frederik van
Taal Frans
Inhoud Willem Frederik zendt Huygens verschillende soorten bomen als dank voor zijn diensten.
Opmerkingen Deze brief bevindt zich niet in de Worp-editie. De datum is ook in oude stijl genoteerd: 5 april 1642. De brief bevat een fragment van een brief aan Vegelin die gaat over de levering van een archiviole.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag Archief Constantijn Huygens, G1-21 Origineel Met bijlagen.