Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief n0369

Algemene Gegevens
Nummer n0369
Datum 5 mei 1624
Plaats
Correspondenten Van: Huygens, Maurits
Taal Frans
Inhoud O.a. familiezaken. Bestelling van kousen bij Huygens die in Engeland verblijft.
Opmerkingen Deze brief bevindt zich niet in de Worp-editie. Huygens tekende erop aan dat hij de brief op 27 mei 1627 had ontvangen.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm
Brabants Historisch Informatiecentrum 346 Cuypers van Velthoven 2241, fols. 72-73 Origineel
Een vijftiental brieven van Maurits Huygens aan zijn broer Constantijn (van 20 mei 1622 tot 7 juni 1624) nr. 12 Editie