Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Details voor brief s24

Algemene Gegevens
Nummer s24
Datum 14 november 1640
Plaats Parijs
Correspondenten Van: Mersenne, Marin
Taal Frans
Inhoud Mersenne heeft Bans brief aan Anna Maria van Schurman van 20 augustus 1640 bestudeerd, maar blijft bij zijn opvatting dat Boëssets zetting beter is dan die van Ban. Muziek is er niet om te overtuigen, maar veeleer om te behagen. Ban heeft de tekst verkeerd begrepen: het gaat niet om woede, maar om vleierij. Ban begrijpt het gebruik van accenten in het Frans niet. Vervolgens weerlegt Mersenne in twaalf punten de kritiek van Ban op Boëssets melodie. Hij bestrijdt Bans eenzijdige kijk op hoe bepaalde woorden slechts op één manier op muziek kunnen worden gezet. Van een behandeling van Bans kritiek op Boëssets bas ziet hij af.

Varianten

Bron/Vindplaats Toegang Verschijningsvorm Opmerkingen
Universiteitsbibliotheek Leiden Cod. Hug. 37 (Mersenne) 2-3 Kopie Met bijlage.
Rudolf Rasch, transcripties en vertalingen Transcriptie en vertaling Naamgeving bestand Rasch (br2573A.pdf) wijkt af van naamgeving in database (s24.pdf).
Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens, Rudolf Rasch p. 419 Editie In deze editie heeft de brief 2573A als volgnummer gekregen.
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687, uitgegeven door J.A. Worp Deel 6, p. 476 Editie
Musique et musiciens au 17e siècle. Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens, W.J.A. Jonckbloet et J.P.N. Land (eds.) p. LXXX Editie