Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Colofon

  • De webapplicatie is ontwikkeld door Jelle Gerbrandy in samenwerking met Ineke Huysman.
  • De digitalisering en de invoer van de gegevens is verzorgd door Flora Gutierrez Rojas, Ineke Huysman, Renske Siemens, Bianca Szytniewsky en Alfred van Weperen.
  • Veel dank is verschuldigd aan mw. drs C.J.M. Eymael van het Koninklijk Huisarchief en dr. A. Leerintveld van de Koninklijke Bibliotheek voor hun deskundigheid bij het inventariseren van de brieven.
  • Met veel dank ook aan Jeanine De Landtsheer voor de transcriptie en de vertalingen van de brieven van en aan Anna-Maria van Schurman, Annemarie de Bree voor de transcriptie van de brieven van Lucia van Aerssen-Walta, en tenslotte Ineke Huysman en Rudolf Rasch voor de beschikbaarstelling van de transcripties en vertalingen van de brieven van en aan BĂ©atrix de Cusance.