Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687

 
English | Nederlands

Colofon

  • De webapplicatie is ontwikkeld door Jelle Gerbrandy in samenwerking met Ineke Huysman.
  • De digitalisering en de invoer van de gegevens is verzorgd door Naomi Bikker, Geeske Bisschop, Twan van Dodewaard, Eline Beumer, Flora Gutierrez Rojas, Ineke Huysman, Esther van Tol, Renske Siemens, Bianca Szytniewsky en Alfred van Weperen.
  • Veel dank aan Jeanine De Landtsheer voor de transcriptie en de vertalingen van de brieven van en aan Anna-Maria van Schurman en Annemarie de Bree voor de transcriptie van de brieven van Lucia van Aerssen-Walta, en Rudolf Rasch voor de beschikbaarstelling van de transcripties en vertalingen van de muzikale brieven van en aan Constantijn Huygens.