en

 
English | Nederlands

Toelichting en toekomst

Uitbreiding database, stand van zaken 9 april 2010
De database is van 7.295 brieven uitgebreid naar 8.632 brieven. Aan de database zijn de gegevens van 58 nieuwe brieven, niet in de Worp-editie voorkomend toegevoegd, waarvan 24 met digitale afbeelding. Met deze brieven is de nummering opnieuw begonnen. Ze hebben als kenmerk de letter n voor het nummer, bijv. n0011.

Aan de database zijn de gegevens van 1.276 brieven toegevoegd die in de Worp-editie alleen in een noot waren aangegeven, hiervan hebben er 71 een digitale afbeelding. Deze hebben het nummer van de brief en de letter die Worp in de noot heeft toegekend, bijv. 6216a.

Van de Koninklijke Bibliotheek is het bestand KA 49 in de database ingelezen, waardoor van 1.280 brieven de volledige vindplaatsgevens beschikbaar zijn.

Bij alle brieven die in de Archives ou correspondance inedite de la maison d'Orange-Nassau uitgegeven door G. Groen van Prinsterer voorkomen, is een link aangebracht naar de gedigitaliseerde editie van dit boek. Ook is er bij de brieven die voorkomen in de boekeditie van de Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens van Rudolf Rasch een literatuurverwijzing aangebracht. Gaandeweg zullen meer literatuurverwijzingen worden opgenomen.

In het kader van de tentoonstelling 'Vrouwen rondom Constantijn Huygens' die van 10 april t/m 27 juni 2010 werd gehouden in Huygensmuseum Hofwijck, zijn van alle 1.659 brieven van en aan 185 verschillende vrouwen de vindplaatsgegevens toegevoegd. Van 1.450 vrouwen-brieven is een digitale afbeelding toegevoegd: uit het Koninklijk Huisarchief zijn dit er 998; uit de Koninklijke Bibliotheek zijn dit er 422. In afwachting van de gedigitaliseerde microfilms zijn hier voorlopige digitale opnames gemaakt. Van de 210 ‘vrouwenbrieven’ uit de overige archieven (zoals UB leiden, UB Amsterdam) zijn summiere vindplaatsgegevens ingevuld, maar is nog geen digitale afbeelding beschikbaar.

Toekomst:
Het ligt in de bedoeling de komende jaren alle brieven in de database te voorzien van een digitale afbeelding van de originele brief. Ook zal ooit iedere brief voorzien worden van een transcriptie en een vertaling in het Nederlands en het Engels. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis verkent daartoe de mogelijkheden.

N.B.:
Voor gebruikers die al eerder met deze applicatie hebben gewerkt: deze applicatie is sinds april 2010 veranderd. In de oude versie bestond er alleen een link naar de Worp-editie, opgedeeld in maandbestanden (pdf-formaat). In de nieuwe versie gaat de link rechtstreeks naar de betreffende pagina in het gedigitaliseerde Worp-editie. Daarnaast zijn er ook links naar andere edities, afbeeldingen of websites mogelijk. Deze zijn niet volledig maar zullen in de toekomst worden aangevuld.