Index

 
English | Nederlands

Index van personen en plaatsen

Paauw: zie Pauw
Pacheco Pereira, Duarte: I
Paci, Pietro: VIII
Paciano: XIV
Pacianus: V
Pacius a Beriga, Julius: XVII
Pacuvius: XI
Padburch (Padburg), Daniël: VIII, IX
Padburch, David: IX
Paderborn: IV, VII-XI, XIV; zie ook Paterborn
Padua: V, VII, VIII, XIV, XV
Padua, Marsilius van: zie Marsilius
Padus: zie Po
Paedianus, Q. Asconius: I
Paedts: zie Paets
Paeones: IV
Paeschael: zie Pascal
Paets, Annetgen: IV, VI
Paets, Joh.: I, XII; zie ook Patius, Johannes
Paets, Marten (Maerten): X, XIV, XVII
Pafenhovium: zie Pfaffenhofen
Pagenstecher, Andreas Christian: XVI
Pagninus O.P., Sanctes: VI
Paina: V
Païs-Bas: zie Republiek; Zuidelijke Nederlanden
Paitzum: zie Peitz
Palaeologa: zie Margaretha (Maria) Palaeologa
Palaephatus: IV
Palamedes: III
Palamedes Nauplius (=Johan van Oldenbarnevelt): III, IV
Palamedis filius (=Willem van Oldenbarnevelt): IV
Palamós (Palmos): XII
Palatijn (Palatinus): X
Palatina domus: zie Palts
Palatinat: zie Palts; Opperpalts
Palatinus (Paltsgraaf): zie Zweibrücken, paltsgraaf Johann II Casimir van
Palatinus van Hongarije: zie Esterházy, Nicolaus, graaf
Palatius: V
Palau (Polaldus), klooster van San Pedro de Roda: XV
Palermo: VIII, XI
Palestina: IV, V, IX, XIV, XVII
Palestrina: XVI
Palfy (Balfi), Andreas: XV
Pallandt, Floris II van, graaf van Culemborch, baron van Witthem: III-V, VI, VIII, X, XI, XVII
Pallandt, Jenne van: III, IV
Pallavicini, Agostino: VIII
Pallavicino, Ferrante: XIV
Pallavicino, Tobia: XIV
Pallavicino de Capelli, Francesco: XI; zie ook Paravicini Capelli
Pallet: I
Pallotta, Giovanni Battista: XII
Palluau, graaf van: zie Clérambault, Philippe de
Palma: zie La Palme
Palmarola (Palmerola): VII
Palmerius, J.M.: II
Palmyra: IV
Planta von Wildenberg, Hans Heinrich: XI
Palts (Pfalz): I, III-XVI, XVII; zie ook Opperpalts
Palts, administrator van de: zie Simmern, Ludwig Philipp, paltsgraaf van
Palts, huis van de: VI-XVI
Palts, keurvorst van de: I; zie ook Frederik; Ludwig; Karl Ludwig
Palts, keurvorstin van de: zie Oranje-Nassau, Louise Juliana van; Stuart, Elisabeth
Palts, Eduard van de: VII-XII, XIV, XV
Palts, Elisabeth van de, prinses van Bohemen: VI, IX-XI, XV, XVII
Palts, Elisabeth Charlotte van de, keurvorstin-weduwe van Brandenburg: IX, XI, XII, XV
Palts, Gustav van de: VII-XII
Palts, Henriette Marie van de: VII, VIII, X, XV
Palts, Johann Kasimir van de: X
Palts, Karl Ludwig van de, keurvorst: I, V-XVI, XVII; zie ook Karl Ludwig
Palts, Luise (Louise) Hollandine van de: VII, VIII, X, XII, XV
Palts, Moritz (Maurits) van de: VII-XVI
Palts, Philipp van de: VII-XII, XIV, XV
Palts, Ruprecht (Robert) van de, hertog van Cumberland: VI-XVI, XVII; zie ook Ruprecht, paltsgraaf
Palts, Sophie van de: VII, VIII, X, XV
Palts-Neuburg, Philipp Wilhelm van: V, VII, IX, XIII-XVI; zie ook Pfalz-Neuburg
Palts-Neuburg, Wolfgang Wilhelm van: III-VII, IX-XVI, XVII; zie ook Neuburg (Nieuborgh)
Palts-Zweibrücken, Elisabeth Louise van de: zie Zweibrücken, Elisabeth Louise van
Palts-Zweibrücken, Johan Casimir van de: I, IV, VI, VIII-XI, XIV-XVI; zie ook Johan Casimir
Paltsgraaf: zie Palts, keurvorsten van de
Paltsgraaf: zie Birkenfeld; Simmern; Streuff von Lauenstein; Veldentz
Paltsgraaf aan de Rijn: zie Lodewijk II, hertog van Beieren; Rudolf, hertog van Beieren
Paltsgraaf van Zweibrücken: zie Zweibrücken
Paltsveld: zie Pfalzfeld
Paludanus, Godefr.: II
Paludanus Regulus (Paludhortius): zie Broeckhoven, Jacob van
Pamelius, Jacobus: XIII, XIV, XVII
Pamfili, Agatha: XVI
Pamfili, Camillo, kardinaal: XVI
Pamfili, Costanza: XVI
Pamfili, Cristoforo: XVI
Pamfili, Giambattista: zie Innocentius X, paus
Pamfili, Maria: XVI
Pamfili, Pamfilio: XVI
Pamfili, Prudentia: XVI
Pamières: III
Pamiers: IV
Pamiers, bisschop van: zie Montrouge, Jacques de
Pamphaes: IV
Pamphili (Doria Pamphili): zie Pamfili
Pamphilus van Caesarea: X
Pamplona (Pompeiopolis): VII, X, XI, XIV, XVII
Panama: XV
Panciroli (Panzirolo), Gio Giacomo: IV
Panciroli, Giovanni, kardinaal: XIII
Panciroli, Guido: VII, XIV; zie ook Panziroli
Pancras, Gerbrand Claesz.: VIII, X, XII-XIV
Pandectae: zie Corpus iuris civilis (Digesten); Justinianus
Pandolfini, Giovanni Domenico: VIII
Panhuys, Anna van: III
Panhuys (Panhuysen), Barbara: II-IV, IX, XVII
Panhuys (Panhuysen), Bartholomeus van, heer van Voorn: II, III, XVII
Panicale: XIV
Panier: zie Banér
Paniza, Luis: XI
Pannonië: IV, VIII, X
Panormitanus, Antonius: zie Beccadelli, Antonio
Panormus: zie Palermo
Pantagnotus: VI
Pantalone: XI
Pantinus, Johannes: XVII
Pantogalos, Meletios, metropoliet van Efeze: XVI
Panyassis van Halicarnassus: XVII
Panzani: VII
Panziroli: zie Panciroli
Papemuts: VI, VIII
Papenbroeck, Anna van: XVII
Papenbroeck, Marten van: XVII
Papendrecht: I, XIII, XVI
Papenhovium: zie Pfaffenhoven
Paphlagonië: V, VI
Paphos: X, XVII
Papianus: XIV, XVII
Papinianus: II, XVII
Papon, Jean: II
Pappenheim, familie: XVII
Pappenheim, Gottfried Heinrich, graaf zu: V, VIII, XII, XIII
Pappenheim (Popenheim), Maximilian Marschall von, landgraaf van Stûhlingen: XVII
Pappus, Johannes: VII
Papyrius (=Willem de Groot): IX
Paradiso, de: zie Polonus, Jacobus
Paradisu, klooster: VI
Paraeus, David: I, XIV, XVII
Paraeus, Jo. Phil.: I
Paraiba: V, VI, XI
Paralipomenon: IX
Paravicini, Pietro Paolo: VIII
Paravicini Capelli, Alessandra, echtgenote van Charles Marin: V-XVI, XVII; zie ook Capelli; Marin
Paravicini Capelli, Niccolò: VII
Paravicino di Capelli, Lactantio: XV; zie ook Pallavicino de Capelli
Parchim (Barcheim): VII, IX
Parchwitz (Prochowice): XI, XIII
Pardo, Josef: I
Parduwitz (Pardubice): XI
Parduyn, Simon: XVII
Parent, advocaat te Parijs: X, XI, XIV
Pareto (Parettum): IX
Pareus, David: zie Paraeus
Pariba: zie Paraiba
Parijs (Lutetia): I-XVI, XVII
Parijs, aartsbisschop van: zie Gondi, Jean-François de; Marca, Pierre de
Parijs, Bastille: III-XVI, XVII
Parijs, coutumes de: XI, XIV, XVI
Parijs, gouverneur van: zie Rohan, Hercule de, hertog van Montbazon
Parijs, koninklijke bibliotheek: XI, XII, XIV, XVI, XVII
Parijs, lieutenant civil: zie Laffemas, Isaac de
Parijs, Louvre (Lupara): III, V-VII, X, XII, XIV-XVI, XVII
Parijs, Parlement van: X-XVI, XVII
Parijs, protestantse gemeente: zie Charenton
Parijs, Sorbonne en Universiteit: XII-XVI, XVII
Paris: zie Parijs
Paris: V, VIII
Paris, graaf van Lodron: zie Lodron, Paris, graaf van
Pâris, Jacques-Auguste de: XV
Paris, Yves de: zie Yves
Parkins: zie Perkins
Parma, hertogdom: IV-VIII, XI-XV, XVII
Parma, hertog van: zie Farnese, Alessandro, Odoardo en Ottavio
Parma, hertogin van: zie Oostenrijk, Margaretha van
Parma, huis van: VII; zie ook Farnese
Parnambuq: zie Pernambuco; Recife
Parnassus: X, XVII
Paros, marmertafel van: IV
Parqui, madame de: IV
Parrasios: VIII
Parsberg, Oluf: XIV, XV
Parthen: IV, VIII, IX
Parthenay, Catherine, burggravin van Rohan: III
Parthenius I, patriarch van Konstantinopel: X, XIV-XVI
Parthenius II, patriarch van Konstantinopel: XVI
Parthenope: zie Napels
Particelli, Michel, heer van Emery: VI, X, XIV-XVI
Parysatis: VIII
Pas, François de: X
Pas, Isaac de: X
Pas de Feuquières, Manassès de: V-XII, XVI, XVII
Pas-en-Artois: XI
Pas de Calais: zie Kanaal; Nauw van Calais
Pasajes: X
Pascal: III
Pascal, Blaise: XIII
Pascal, Pierre: IV
Paschalis: zie Pascal, Pierre
Paschalis III, tegenpaus: VI
Paschasius, dominus: XVII
Pasewalk: VIII, XVI, XVII
Pasiphae: I
Pasman, Gerard: IX
Pasquino: VI
Passagium: zie Santa Isabel de los Pasages
Passano, Bartolomeo: XV
Passau: IV-VII, XI, XII, XIV, XV
Passchier, Maria: I
Passerat, Jean: IV
Passignano sul Trasimeno: XIV
Passionei, Giovanni Francesco: VIII
Passum: zie Pas-en-Artois
Pastoir (Pastor), Anna Maria Modesta, echtgenote van Ludwig Camerarius: X, XIII
Pastor, Ludwig von: VI
Pastorius: zie Hirthenius, Joachim
Patani (Patane): XVII
Patelarus, Athanasius: zie Athanasius
Pater, Adriaan Jansz.: IV
Paterborn (Paderborn): IX
Paterno, prins van: zie Moncada, Luis-Guillem de
Patientia (schip): XVI
Patin, Guy: XIV, XVI, XVII
Patius (=Balth. Lydius): I
Patius, Joannes: XII; zie ook Paets, Joh.
Patnuccio, Francisco: VIII
Patripassianen: zie Sabellianen
Patrocle-Seguin, Hercule de: VIII
Patroclus: VI
Pau: X, XII, XIV, XV
Paul, Karl: I
Paulet, Charles: VIII
Paulette: VIII
Pauli: II; zie ook Halling, gezegd Pauli
Pauli, Albert: III
Pauli, Broderus: XIV
Pauli-Stravius, Richard: VIII
Paulianisten: IV, IX
Pauliniacum: zie Poligny
Paulinus: X
Paulinus Gothus, Laurentius: VIII, XVI; zie ook Gothus
Paulinus van Nola: IV, VIII
Paulius: zie Pauli, dr. Albert
Paullus, Carolus: zie Paul, Karl
Paulus, apostel: III-V, IX-XII, XIV, XVI, XVII
Paulus (=Hugo Grotius): IX
Paulus III, paus: V, X
Paulus IV, paus: XV
Paulus V, paus: III, IV, IX, XV, XVI, XVII
Paulus Burgensis de Sancta Maria (Salomo Levi): V
Paulus van Samosate: IV, VIII, IX, XV; zie ook Samosate
Paulus Servita (Paulus Venetus): zie Sarpi, Paolo
Paulus Winfridus Diaconus: I, VII, XVII; zie ook Diaconus; Warnefridus
Paus: zie op pausnamen
Paus (Pausdom): III-V, VII-XVI; zie ook Rooms-katholieken; Vaticaan
Pausin: zie Johanna, pausin
Pausanias: IV, X, XVI
Pautzen: zie Bautzen
Pauw, dr. Adriaen Reyniersz.: II-IX, XIV-XVI, XVII
Pauw, Cornelis: V, VII
Pauw, Dirck: VII
Pauw, Isaac: IV
Pauw, Jacob Adriaensz.: IX
Pauw, Jacomo: VII
Pauw, Michiel: III, IV, VII
Pauw, Nicolaes Seys: VII, XVII; zie ook Seys Pauw
Pauw (Paauw), Pieter: I, II
Pauw, Reynier: I-IV, VII, XIV-XVI, XVII
Pauw, Reynier Michielsz. IV
Pavese: zie Pavia
Pavia (Ticinum): V-XII, XIV-XVI
Pavius: zie Paauw; Pauw
Pavluk, hetman: IX
Pavo: zie Paauw; Pauw
Pawell, Friedrich: IX; zie ook Pawell von Rammingen
Pawell von Rammingen, Friedrich (Johann Friedrich): IX-XVI, XVII
Pax: XVII
Paymogo: XV
Pays-Bas: zie Republiek; Zuidelijke Nederlanden
Pays Messin: VI, XI, XIV, XVI
Pázmány, Petrus, kardinaal: VI, VII
Peanna: zie Penne, La
Peblicz (Peblitz), Georg Johann (Hans Georg): II, VI, VII, X, XII-XIV; zie ook Peplitz; Peublitz; Publiz)
Pecherel: zie Picherel, Petrus
Pechpeiro et de Cominges, Charles de, heer van Guitault: III
Peckius, Petrus: III
Pedagoog (codenaam): XVII
Pedemontana regio: zie Piemonte
Pedo: zie Voetius, Gisbertus
Peeberg: X
Peene, rivier: VI, VIII, XVII
Peenemünde: XII
Peffinge: zie Pfeffingen
Pegau (Pegavia): VIII, XV, XVI
Pegusii: XI
Peine (Pehne): XV
Peintre: VII
Peiraredes: I
Peiresc, Nicolas-Claude Fabry de: II-VIII, X, XVI, XVII; zie ook Fabry
Peitz: VII, XII
Pelagianen: XIII, XVII
Pelagius: XIII, XIV, XVII
Pelasgi: IV
Pelasgus: IV
Pelau: zie Pillau
Pelé, Guillaume, uitgever te Parijs: XI, XII, XIII, XVI
Peletier, Louis le: IV
Peleus: IV, XVII
Pelicianum: zie Pelizzano
Pelissier, de: IV
Pelissier, Gabriel de: IV
Pelizzano: VII
Pelletier, Ger.: I
Pelletier, Isaac: III, V
Pelletier, Thomas: VI
Pellicart (Pericard): II
Pelopidae: IV
Peloponnesos: VIII, X, XVII; zie ook Navarino
Pels, Andries: V
Pels, Paulus (Pauwels): V-XVI
Pels, Philips: IX, XI, XIV, XVI
Pels, Pieter: IX-XVI
Pelusii ludi: V
Pembroke: VIII
Pembroke en Montgomery, graaf van: zie Herbert, Philip
Pena, Petrus: IV
Peñaranda (Pineranda), graaf van: zie Braccamonte y Guzmán, Gaspar de
Peñaranda, hertog van: zie Zuñiga, Francisco de
Penanoria: I
Pendennis Castle: XV
Penelope: V, VIII
Penexagoreas (=Vrede): VIII
Penig: XVI
Penington: zie Pennington
Pénis, Gautier de: VI, XIII, XVI
Penna: XI; zie ook Péronne
Penne, La (Peanna): XII
Penni, monsieur: zie Pénis, Gautier de
Pennington, John: X, XIII; zie ook Penington
Pens von Calenbach (Caldenbach), Christian von: IX; zie ook Pentz
Pentateuch: V, VIII
Pentheus: VIII
Pentz, Christian von: VII-XI, XIV-XVI, XVII; zie ook Pens von Calenbach
Peny, sieur Gautier de: zie Pénis
Pépingué, Théodore, uitgever te Parijs: XVI
Peplitz: zie Peblicz
Pera: zie Beyoglu
Percin, Pierre-Pol de, baron van Montgaillard: IX
Percoballius (codenaam): XII
Percy, Algernon, graaf van Northumberland: VII-X, XII-XIV, XVI, XVII
Percy, Dorothy: X, XII
Percy, Henry: XII
Pereira de Barros, Luis: XII
Pereira de Castro, dr. Luís: XIV-XVI
Peretti, Alessandro, kardinaal Montalto: XI
Peretti, Francesco, kardinaal Montalto: XI, XIII, XV
Pérez de Egea, Miguel: IX
Pérez de Vivero, Alonso: zie Vivero, Alonso Pérez de, graaf van Fuensaldana
Pérez de Vivero, don Luis, graaf van Fuensaldaña: XIV
Pergal: zie Bergell
Pergens, Jacob, heer van Vosbergen: XI
Periander, tiran van Corinthe: IV, X
Pericles: I, XVII
Pericles (=Johan van Oldenbarnevelt): I, XV
Perigor, monsieur de: II
Périgord: VIII, X, XV, XVII
Périgueux: XI
Perilla: VII
Perinus: IV
Peripatetici: IV, IX, X
Perkins, Christ.: I
Perkins, William: I
Perleberg: VII
Perleus (=Maximiliaan I van Beieren): VII
Permessus: X
Perna: XII
Pernambuco: IV-VII, IX-XIV, XVII; zie ook Recife
Perne: IX
Peronius: zie Duperron, Jacques Davy
Péronne: III-V, VII, X-XV, XVII
Perottus, senator: II
Perottus (Perotti), Nicolaus: XVII
Perpignan (Perpinianum): V, VI, VIII, X-XVI, XVII
Perpignan, Spaans gouverneur van: zie Flores de Avila, markies
Perponcher, Isaac de, heer van Maisonneuve: VIII
Perre, Adriaan van de: I, XVII
Perre, Paulus van de: XVII
Perreire: II; zie ook Peiresc
Perrenot, Antoine, kardinaal de Granvelle: XIV
Perret, René: XI
Perron: zie Duperron
Perron, Jacques le Noël du: XIII; zie ook Noël
Perrona: zie Péronne
Persa: zie Perzië
Perseis: VIII
Perseus (=Duitse vorsten van evangelische belijdenis): V
Perseus (=Francisco de Moncada, graaf van Ossona): V
Persijn, Hendrick van: XII
Persijn, Jan: XVII
Persijn, mr. Reinier Jansz.: IV, VIII, X, XI, XVII
Persin, Abraham: III
Persius Flaccus, Aulus: VIII, XVII
Pertinax (=Johann Georg I, keurvorst van Saksen): VI, VIII
Peru: VI, VIII, IX, XII, XV, XVI, XVII; zie ook Terra Ferma
Perugia: V, X, XII-XV
Peruli: zie Friuli; Perugia
Peruvia: zie Peru
Perzië: III-XVI, XVII
Perzië, sjah van: zie Abbas; Safi I
Pesaro: VI, VIII
Pesaro, Zuane (Giovanni): VII, VIII, XIV, XVII
Pesmes (Pesmum): VII, IX
Pesser, Jan Dirxz. (alias Jan Dammasz.): IV
Pesser, Maria: IV, VIII, XVII
Pessinus: VI, XVII
Pestalozzi: VI
Pestalozzi, Giovanni Battista: VIII
Petau, Denis: zie Petavius, Dionysius
Petaucourt (Petancurtium): zie Betaucourt
Petavius, Dionysius: II, IV-VI, IX-XVI; zie ook Petau
Peter, Hugh: XV
Petershagen: VII
Petilianum: zie Pitigliano
Petit, François: I, XIII
Petit, mr. Jacob Nicasiusz.: III
Petit, Louise: XIII, XIV
Petit, Petrus: IV
Petit, Samuel: IV, V, VIII, X, XI, XIII, XVII
Petitius: zie Petit
Petit Pas (Petitpas), Maria, echtgenote van Johannes Wtenbogaert: III-V, VIII, XI, XVII
Petler (Pesler), Albertus: III
Petrarca, Fr.: II, XII
Petri, Fridericus: IV
Petri, Laurentius, aartsbisschop van Uppsala: XVI
Petri, Suffridus: XVII
Petri oppidum: zie Saint-Pierre, fort van
Petricorium: zie Périgord; Périgueux
Petronius Arbiter, Gaius: I, IV, V, VII, VIII, XIII, XVII
Petropaulus: zie Pietrapaola
Petrus, apostel: IV, V, VII, XI, XII, XVII
Petrus: zie Groot, Pieter de
Petrus (Pertius), dr.: III
Petrus Lombardus: I
Petten: I, VIII, XVII
Petten (schip): XI
Petterweil: XVI
Petty, William: IV, IX
Peucer, Casp.: I
Peuplitz: zie Peblicz
Peyrarède, Jean de: IX, X, XVII
Peyre, Armand-Jean de, graaf van Troisvilles (Tréville): XIII, XVI
Peyrère, Isaac de La: XIV
Pezelius, Chr.: I
Pezen: zie Betz, Friedrich
Pézenas (Besenatum): XIII
Pezzola, Giulio: XI
Pfaffenhoven: VII
Pfaffenhoven, heer van: zie Fels von Colonna, Anselm
Pfalz: zie Palts; Zweibrücken
Pfalzburg, prins van: zie Guise, Lodewijk (Louis) de, prins van Phalsbourg
Pfalzfeld (Paltsveld): XII
Pfeffingen: IX, XVII
Pfersfelder, Heinrich Gross, genaamd: zie Gross, genaamd Pfersfelder
Pfordt (Pfordten) zu Puschwiz, Hans von der: VI, IX
Pforzheim: IX-XI, XIV-XVI
Pfuel, Adam von: VIII, X-XII, XIV
Pfuel, Katarina Elisabet von: VII, VIII
Pfullendorf: XI, XII, XIV
Phaedrus: V, X, XII, XV, XVI, XVII
Phalaris: V
Phalsbourg: XIV
Phalsbourg, prins van: zie Guise, Lodewijk (Louis) de
Phalsbourg, prinses van: zie Lorraine, Henriette de
Phelipeaux, Raymond, heer d´Herbault en La Vrillière: II, III, XIII, XIV; zie ook Herbault
Pherae: III, IV, VII
Pherecydes: I
Pheroras: IV
Phestius: I
Philadelphus, Irenaeus: zie Du Moulin, Louis
Philander: IV
Philemon: II, IV, VI, IX, XI, XII; zie ook Filemon
Philemon (=Zweden): V-VIII
Philetas: zie Philotas
Philetus: IX
Philip, regiment: zie Beck, Philipp von der
Philipp, graaf van Mansfeld: zie Mansfeld
Philipp Ernst, graaf van Hohenlohe: zie Hohenlohe
Philipp Wilhelm, hertog van Neuburg: zie Palts-Neuburg
Philippe, fort: zie Saint-Philippe
Philippe, hertog van Anjou, naderhand hertog van Orléans: IX, XI, XII, XIV-XVI, XVII; zie ook Orléans
Philippenzen: XI, XII
Philippi: III, IV, VI
Philippiburgum: zie Philippsburg
Philippina insula: zie Filippine
Philippine: V-VII, IX-XII, XIV, XV, XVII; zie ook Filippine
Philippsburg, gouverneur van: zie Baumberger (Bamberger); Frangipane
Philippsburg: V-XVI
Philippus: zie Rovenius, Philippus
Philippus, koning van Macedonië: IV, XVII
Philippus (=Paus (Urbanus VIII) of Rooms-Katholieke Kerk): III, V, VI
Philippus (=Staten-Generaal): III, IV
Philippus, comes: zie Agliè, Filippo, graaf d´
Philippus van Brussel: zie Aredondo, Gonzalvus de
Philippus de Leydis: zie Leyden, Philips van
Philips II Augustus, koning van Frankrijk: XI
Philips III de Stoute, koning van Frankrijk: III, XII
Philips IV de Schone, koning van Frankrijk: III, XV
Philips VI van Valois, koning van Frankrijk: XI
Philips de Schone, hertog van Bourgondië, koning van Castilië: IX, XVII
Philips II, koning van Spanje: I, IV, V, VII-XVI, XVII
Philips III, koning van Spanje: I, III-IX, XI, XII, XIV, XVII
Philips IV, koning van Spanje: I, III-XVI, XVII
Philips de Goede, hertog van Bourgondië: II, XII
Philips de Stoute: XI
Philips Willem, prins van Oranje: I, II, VII, XIV; zie ook Oranje-Nassau
Philips, Neeltgen: II
Philips, Robert: VIII, XII
Philips, Willebrord: zie Hamel
Philipsburgum: zie Philippsburg
Philistion: II
Philo: III, IX
Philo Judaeus: I-III, V-X
Philo van Byzantium: IV
Philoctetes: IV
Philodemus: XII
Philodusus, Janus (=Daniel Heinsius): XVII
Philolaus (=Ismael Boulliau): VII, IX
Philonomus: IV
Philopatris Timotheus: zie Niellius, Carolus
Philopoemen: X, XII
Philosophia (=Benfeld): V
Philotas: XIV
Philotas (=François van Aerssen): V-VII
Phlegon, Publius Aelius: VI
Phocas, keizer: VII
Phocis: VIII, XVII
Phocylides: I
Phoebus (=Apollo): X, XVII; zie ook Apollo
Phoenicië: IV, IX, XI, XII, XIV, XVI, XVII; zie ook Fenicië; Puniërs
Phoenix: XVII
Photinianen (Homuncionisten): XVII
Photinus, bisschop van Sirmium: VIII, XVII
Photius: IX
Photius, patriarch van Konstantinopel: IV, V, VIII
Phrygië: IV, V, VII, XVII
Phurnutus: zie Cornutus, L. Annaeus
Phylacides: zie Protesilaus
Phyllarchus: zie Goulu, dom Jean
Piacenza (Placentia): V-VIII, XII-XIV, XVII
Pianezza, markies van: zie Simiana, Carlo Emanuele Filiberto di
Piaseczynski, Aleksander: XII
Picardië (Picardia): III-XVI, XVII
Picardië, regiment: XI
Piccolomini, Ascanio: XI
Piccolomini, Ottavio, hertog van Amalfi: V-XVI, XVII; zie ook Arragona, Ottavio d´
Pichena, Cursius: I
Picherel, Pierre: II-IV, X, XVI
Pichon, Jacques: VIII
Pick, Jan Cornelisz.: II
Pickeburg (Bückeburg): XI
Pico, Alessandro, hertog van Mirandola: VI, VIII, XIII
Pico della Mirandola, Galeotto: VIII
Pictaviensis ager: zie Poitou
Pictonum urbs: zie Poitiers
Pièces touchantes les Catholiques, sujects des Estats des Provinces-Unies, 1644: XV
Piegaro: XIV
Piemonte: III-XVI, XVII
Piemonte, prins van: zie Savoye
Pieria (Olympus): VIII
Pierrepont, Henry, graaf van Kingston, markies van Dorchester: XVI
Pietas (=Frederik Hendrik): II, XVII
Pieters (Piters), Hillebrant: II-IV
Pieters, Reynier: II
Pietershouck: I
Pieterssen, Josse: XVI
Pietersz., Gijsbert: XVII
Pietrafitta: XIV
Pietrapaola (Sanctipetropaulo): XVI
Pietre: VIII
Pieve: zie Città della Pieve
Pieve di Cento: XIV
Pigard (Girard): zie Maillé, Dubois
Pigerols: zie Ficarolo
Piggot, kapitein: XIII
Pignerol: zie Pinerolo
Pijnacker, Cornelis: I-III, XIV, XVII
Pila: XIV
Pilatus, Pontius: III, XII, XIV
Pillau (Baltiysk): V, VI, VIII, X-XV, XVII
Pilsen (Plzen): X-XII, XVI
Pilzno: XVII
Pimentel, Emmanuel, graaf van Feria: V-IX
Pimentel, Vasco Fernandes: XVII
Pimentel de Herrera, Juan Alfonso, graaf van Benavente: VI
Pimius: zie Pym, John
Pincta: zie Peintre
Pindarus: I, IV, XVII
Pindarus (=Oorlog): V-VIII
Pindus: VI
Pinerolo (Pignerol): IV-XIII, XV, XVI, XVII
Pinhel: XV
Pinneberg: IX, XI, XII, XIV-XVI; zie ook Holstein; Schaumburg
Pinsenus: zie Pynssen van der Aa, Willem
Pinus, Antonius: XII
Pinzone: zie Ponzone
Piombino: XVI
Piombino, prins van: zie Ludovisi, Niccolò
Pion, Jacques: VI
Piraner, Justus (=Joost Brasser): II
Pirckheimer, Willibald: I
Pires de Carvalho, Gonçalo: XII
Pires de Carvalho, Lourenço: XII
Pires de Castro, Alvaro, markies van Cascaes: XV
Pirigetonum: zie Pizzighettone
Pirna: V-VII, X, XVI, XVII
Pirner, Christian: VIII
Pisa: V, VII, XI, XII
Piscator, Joannes (Johannes): I, V, XIV
Pisces (=Staatse handel overzee): V
Pise, Joseph de la: XI, XIV; zie ook La Pise
Pisistratus: XVII
Piso: II
Pistoia (Pistoria): VI, VII, XIV, XVI
Pistoris, Johann Ernst: XVI
Pisuerga: VII
Piterson, Pierre: IX
Pithou, François: XIV
Pithou, Perrette: XII
Pithou, Pierre: X, XIII, XIV, XVII
Pitigliano: XIV
Pitsberch (Spitzemberg), ritmeester: XI
Pitzkerdorf: XI
Piumazzo: XIV
Pius I, paus: III
Pius IV, paus: XIII, XVI
Pius V: XVI
Piyâle (Pialé): XV
Pizzighettone: VI
Placcaet teghens seecker fameux Bouck, uytghegheven bij Hugo de Groot (1622): IV
Placcaten en Ordonnantiën: III
Place Royale: IX, XV; zie ook Parijs
Place de Vosges: X, XV; zie ook Parijs
Place, François de la, burggraaf van Machault: zie La Place, François de
Placentia: zie Piacenza
Plaet, de: zie Ooltgensplaat
Plainte catholique: zie Sala y Berart
Plaisance: zie Piacenza
Planasiae marchio: zie Simiana, Carlo Emanuele Filiberto de
Plancius, Daniel: XII
Plancius, Petrus: I
Planta, Pompeius: X-XII, XVII
Planta, Rudolf: X-XII, XVII
Planta von Steinberg, Rudolf: X-XII, XVII
Planta von Wildenberg, Ambrosius: XI
Planta von Wildenberg, Hans Heinrich: XI
Plantijn: III, XII, XVII; zie ook Raphelengius
Plantijn (Plantinus), Christoffel: IV, V, IX, XII
Planudes, Maximus (Manuel): V, VI, XV; zie ook Grotius, Anthologia Graeca
Plaquet, Catharina: XII
Plassac: X, XIII
Platen, Bernhard Bogloff von: VII, IX
Platevoet, Samuel: I
Platina, Battista: XIV
Plato: I, III-XI, XIV, XVI, XVII
Platonici: IV
Plau: X
Plauen: XV
Plautus, Titus Maccius: I, III-V, VII-XVI, XVII
Plebeiers: V
Pleiades (=Willem van Oldenbarnevelt, heer van Stoutenburg): V
Pleiningen, von: VII
Pleitner, Johann: IX
Plemzul: VII
Pleonander (=Meerman): II
Pleskau: zie Pskow
Plessaeus, comes: II
Plessis, seigneur du: zie Chivré
Plessis, sieur du: zie Rambouillet, Nicolas
Plessis, Françoise du: zie Plessis de Richelieu
Plessis, Louis du, sieur de Douchant: VIII
Plessis, Nicole du: IV, VI, VIII, XIII, XV
Plessis, Roger (Henri-Roger) du, heer van Liancourt: VII, VIII, XIV, XVII
Plessis-Besançon, Bernard du: XI, XV
Plessis-Chivré, Françoise-Marguerite du: VIII, XI-XIII; zie ook Chivré
Plessis-Chivré, Hector du: XII, XIII; zie ook Chivré
Plessis-Mornay, Anne du, hertogin van La Force: XIV, XV
Plessis-Mornay, Philippe du: I-IV, VIII-X, XIII-XV, XVII; zie ook Mornay, Philippe de, heer du Plessis-Marly
Plessis-Praslin, César du, hertog van Choiseul: VII, XI, XII-XIV, XVI; zie ook César; Choiseul
Plessis de Richelieu, Alphonse-Louis du: IV-X, XIII-XVI
Plessis de Richelieu, Françoise du: III, VII, XII, XIII
Plessis de Richelieu, Jean-Armand du: zie Richelieu
Plessis de Richelieu, Louise du: zie Coislin, Marguerite-Philippine de
Plessis de Richelieu, Nicole du; zie Plessis, Nicole du
Plette, lakei: XVI
Plettenberch, Jan van: XI
Plettenberg, Georg von: XV, XVI
Plettenburg, Hieronymus von: XIV
Pleudola: VII
Plimouth: zie Plymouth
Plinius: I
Plinius Caecilius Secundus Minor, Gaius: III, VI, VII, XI, XIII, XVI, XVII
Plinius Secundus Maior, Gaius: I, III, IV, VII-X, XIII-XVI, XVII
Plock: XIII, XV
Plock, bisschop van: zie Polen, Karl (Karol) Ferdinand van
Plön: XV
Ploos van Amstel, Adriaen: II-X, XIII, XVII
Ploos van Amstel, Henrick: X
Plotinus: I, V
Plutarchus: I, III-V, VII-XII, XIV-XVI, XVII; zie ook Pseudo-Plutarchus
Plutus, god der rijkdom: IV
Pluym, Machtelt Jans van der: XVII
Plymouth (Plimouth)I: VIII, XII-XVI, XVII
Plymouth (Massachusetts): XV
Plzen (Pilsen): zie Pilsen
Pnuël: IX
Po (Padus), rivier: IV-VIII, X, XI, XIII-XVI, XVII
Pochem: zie Oehm, Johann Bernhard von
Pococke, Edward: XII
Podolië: VIII, XI, XIII, XV, XVI
Poederoyen, heer van: zie Milander (Melander), Johannes
Poel: IX
Poelgeest, Gerrit van: I
Poelgeest, heer van Cleyn-: zie Schonck, Daniel
Poeni: III; zie ook Barbarije, Puniërs
Poggietto: XII
Poggio Nativo, hertog van: zie Savelli, Federigo
Poigny, markies van: zie Angennes, Jacques d´
Poimandria: I
Poinson: zie Ponzone
Poirier, Guillaume: XII, XIV
Poirier, Hélie: XIV
Poirino: XI
Poissy: XI, XV, XVI
Poitier, markies van Gesvres: zie Potier
Poitiers: III-VII, X, XIV, XVI
Poitiers, bisschop van: zie Chasteigner de La Rochepozay, Henri-Louis
Poitou: III, V-XI, XIII-XVI
Pol, Harmen Gijsbertsz. van der: III
Polanus a Polansdorf, Arm.: I
Polckenstein: zie Bolckenstein
Polen (Polonia): I-XVI, XVII
Polen. godsdienstgesprek in: zie Torun
Polen, koning van: zie Jan Kazimierz; Kazimierz I; Sigismund; Wladislas IV
Polen, koningin van: zie Cecilia Renata; Constantia (Constance); Maria (Louise-Marie) Gonzaga
Polen, kroonprins van: zie Zygmunt Kazimierz
Polen, rijksdag in: zie Warschau
Polen, Anna, prinses van: zie Anna Katarzyna Konstancja
Polen, Karl Ferdinand van: X, XII, XIII; zie ook Karol Ferdynand; Wasa
Polen, Louise-Marie, koningin van: zie Gonzaga, Maria, hertogin van Mantua
Polen, Maria Anna Isabella, prinses van: XIII; zie ook Maria Anna Isabella
Polesella (Polesine): XIV
Polesine: XIV, XV
Polgeto: XIV
Polhelm, Winand (Tilman) von: IX-XVI
Poli, Fausto, kardinaal: XIV
Poliarcke (Poliarcus): zie Inthima, Poliarcke van
Polignac, Anne de: IX, XV
Poligny: IX, XI, XIII, XIV
Polikenheim (Polckenheim): XI
Poliziano, Angelo: VII
Poljanovka, vrede van: VIII
Poll, Cornelis van de: II
Poll, Harmen Gijsbertsz. van de: XVII
Poll (Pollio), Johan van de: I
Pollux: I, IV, V
Pollux, Julius: XVII
Polonia: zie Polen
Polonius (=Johann Georg, keurvorst van Saksen): VIII
Polonus, Jacobus: VI
Polruan: XV
Pols, Hollandt Pietersz.: IV
Polweil: zie Bollwiller
Polyander, Christina: I
Polyander, Johannes: XII
Polyander van Kerckhoven, Johannes: I-V, XI, XII, XV, XVII
Polyander van Kerckhoven, mr. Johannes, heer van Heenvliet: III, V, VIII, X-XV, XVII; zie ook Heenvliet
Polybius: I, III-VIII
Polycarpus: VI
Polycarpus, bisschop van Smyrna: IX, XI
Polycarpus, Segeberus (Sengeberus): zie Fabrot, Charles-Annibal
Polycrates: IV, VI
Polydorus Vergilius: VII, XIV
Polynices: VIII
Polyphemus: V
Polyxena: VIII, IX
Pomara (Pomaro): IX
Pomerania: zie Pommeren
Pomeranus: IV
Pomesanië: XII
Pommerellen: XI
Pommeren: III-XVI, XVII
Pommeren, hertog van: zie Bogislas
Pommeren, hertogin van: zie Croy, Anna, hertogin van Pommeren en
Pompei, graaf Lelio: VII
Pompei, Marco: VII
Pompei, Tomio: VII, X
Pompeia lacus: zie Pompeii Laus (Lodi Vecchio)
Pompeia Plotina, keizerin: XVI
Pompeii: V
Pompeii Laus: zie Lodi Vecchio
Pompeiopolis: zie Pamplona
Pompeius Falco, Q.: VI
Pompeius Festus: zie Festus
Pompeius Magnus, Gnaeus: III, IV, VI-VIII
Pompeius Magnus, Sextus: IV, IX, XII, XVII; zie ook Festus
Pompeius junior, Gnaeus: IV
Pompeius Trogus: V
Pomponius: I
Pondestura: zie Pontestura
Ponford: XVI
Ponikau, Johann von: VII
Ponikau, Tobias von: VI-VIII, XIV, XVII
Pons: XVII
Pons, Suzanne de: XV
Pons Aerii: IV
Pons Aventini: zie Pont-à-Vendin
Pons Novus: zie Pont-Neuf
Pons Stura: zie Pontestura
Ponsonum: zie Ponzone
Pont (Pont-sur-Seine), heer van: zie Bouthillier, Claude le
Pont-de-l´Arche: XVII
Pont-Audemer: X, XVII
Pont-de-Courlay, markies van: zie Vignerot, François de
Pont d´ Horde: VIII
Pont-à-Mousson: VI, VII, X-XIV, XVII; zie ook Mousson
Pont-Neuf: VIII; zie ook Parijs
Pont-du-Rhin: IX
Pont-à-Vendin (Pons Aventini): XI, XII, XVI, XVII
Pontailler, François de, baron van Vaulgrenant, baron van Ternant: VII
Pontanus, Johannes Isacius: I, V, VII, VIII, XI, XIV, XVI
Pontarlier: X, XVII
Pontchâteau, mademoiselle de: IV
Ponte, Guilielmus del: III
Ponte, Jeronimus del: III
Ponte, Octavianus del: III
Ponte del Piano: XII
Pontecurleius: zie Pont-de-Courlay
Pontecurone: XIV
Pontefract: XV, XVI
Pontelagoscuro: XIV, XV
Pontemossonum: zie Pont-à- Mousson
Pontestura (Ponte Stura): IV, IX, X, XII-XV
Pontèves, Jean de, graaf van Carcès: XI
Ponticum mare: zie Zwarte Zee
Ponticurlaius: zie Vignerot, François de
Pontifex: zie Urbanus VIII, paus
Pontificii: zie Rooms-Katholieken
Pontoise: XI, XIV
Pontoison: X
Pontoppidan, Erik Eriksen: XIII
Pontremoli: XII
Pontus: III-V, XI
Pontus Euxinus: zie Zwarte Zee
Pontusson de la Gardie, Jacob: zie Gardie
Ponza: VII
Ponzane: XIV
Ponzone: IX, XV
Pool insula: zie Poel
Pool, Leonard: XII
Poole: XIV, XV
Poolse landdag: VIII; zie ook Polen
Poolse ridderorde: IX; zie ook Polen
Poolse rijksdag: zie Warschau
Poolzee: XV
Poperinge: IX, XVI
Popilius Laenas, Gaius: XVII
Poplicola: zie Valerius Poplicola, Publius
Popma, Ausonius: I
Poppe, Cornelia: II, III
Poppe (Poppen), Jacob: II, XVII
Poppius, Eduardus: II, III, V, VII-IX
Porcia: I
Portland, graaf van: zie Weston, Jerome en Richard
Porlish, graaf van: zie Forbes, Arvid
Porphyrius: I, III, V-VIII
Porphyrius: zie Parthenius
Porphyrogenetus: zie Constantinus VII Porphyrogenetus
Porrenaer, Jacob (Job): II, XVII
Porrentruy (Borentru): VI, X, XVII
Porricus: zie Peiresc, Nicolas-Claude Fabry de
Porsena (=Cornelis Jansz. Hartigsvelt): VII
Porsena (=Leger): VI, VIII
Port-Louis: zie Blavet
Port à Port: zie Porto (Oporto)
Port-Royal: V, XV; zie ook Parijs
Port Specie (La Spezia): VIII; zie ook Spezia, golf van La
Porta (Porte): zie Konstantinopel; Turkije
Porta, Guiseppe, bijgenaamd `Il Salviati´: XVI
Porta Bona: XVII
Porte, de La: zie La Porte
Porter, Arthur: VII, IX
Porter, Elisabeth: VII, IX
Porter of Llanthony: zie Porter
Portha, Ulrich von: XI
Porticus: zie Stoa
Portland: XV
Portmuyde: zie Portsmouth
Porto (Oporto): XI, XII, XVI; zie ook Oporto
Porto Calvo: VI, VIII, X
Portofino: XIV
Portorico: III
Portsmouth (Portmuyde): III, V, XII-XIV, XVI
Portugal (Lusitania): I, III-XVI, XVII
Portugal, koning van: zie Antonio; Hendrik; Jan (João) ; Manuel; Sebastiaan
Portugal, regentes van: zie Savoye, Margareta van
Portugal, vorstenhuis: zie Elisabeth; Isabel, Luis; Luisa; Teodósio; zie ook Bragança
Portugal, dom Affonso de, graaf van Vimioso, naderhand markies van Aguiar: XII
Portugal, António van: I, XII; zie ook Antonio
Portugal, Catarina, prinses van: VIII, XII; zie ook Bragança
Portugal, Christoforo van: II, III, VIII; zie ook Christophoro
Portugal, Eduard (Duarte) van: zie Guimarães, Duarte van
Portugal, Elisabeth (Isabel) van: XII
Portugal, Emanuel van: II, III, V, VIII, IX, XIII
Portugal, Guillaume-Christophe-Louis van: XIII
Portugal, Joana, prinses van: XII
Portugal, Manuel de: zie Portugal, Emanuel van
Portugal, Maria Belgica van: III; zie ook Maria Belgica
Portugal, dom Miguel van, bisschop van Lamego: XII-XIV, XVI
Portugal, Teodósio, prins van: XII, XVI; zie ook Teodósio
Porturis: zie Salles, Claude de, baron van Rorté (Rortaeus)
Portus Cesanaticus: zie Cesenático
Portus Gratiae: zie Havre, Le
Portus Januarii: zie Rio de Janeiro
Portus Valonae: zie Volano
Porus, koning van India: XVI
Poschiavo: VII, XI, XII
Posen: zie Poznan
Posidonius: XVII
Posse, Knut Jöransson: XII, XIV, XV
Possevino, Antonio: XVII
Possiacum: zie Poissy
Postel, abdij: XVII
Postglossatoren, school der: V
Potamo: VI
Potamo (=Johann Georg I, keurvorst van Saksen): VIII
Poterius baro: zie Pottere, de
Potier, Auguste, bisschop van Beauvais: XIV, XV
Potier (Poitier), François-Louis (Louis), markies van Gesvres: X-XII
Potier, Louis, markies van Gesvres: XIV, XVII; zie ook Potier, François-Louis
Potier (de Gesvres), René: XIV
Potier de Blancmesnil, Madeleine: XIV
Potley (Botlei; Botker; Buttein), Christopher: XVI
Potocka, Katharina: VIII
Potocka, Stefan: VIII
Potosi: XVII
Pots: II
Pottere, de: IV
Pottey, Enoch: XVII
Pouchenius, Levin: XIII, XVI
Pougues: VI, VII, XV
Pourcel, Jean: X
Poussart, François, baron van Fors: XV
Pouzin (Pousyn), le: III
Powick Bridge: XIII
Poznan (Posen): X, XI, XIV-XVI
Pozzo, Amedeo dal, markies van Voghera: X
Pozzoc, generaal-commissaris: VII
Praag (Praga): II, III, V, VII-XVI, XVII
Praag, vrede van (1635): VI-XI, XIV-XVI, XVII
Prada: VII; zie ook Prado
Pradellum: VI
Pradel Salmatori, J.F. de: II
Pradin: II
Prado: zie Ramirez de Prado
Prado, Jerónimo: X
Prado (Parado) y Muxica, don Andrea: XV, XVI
Praecoqua (=Keulen): V, VIII
Praesul: V
Praevostius (Prevost), Bartholomeus: XIV
Praga: zie Praag
Prato: XVI
Pré (Pray), seigneur de: zie Musset, François de
Préaux, abt van: zie Aubespine; Chateauneuf
Preciesen: zie Contra-Remonstranten
Precop: VII
Precopische Tartaren: zie Tartaren
Prediker: X
Pree, la: III
Pregadi: zie Venetië
Premisl: zie Przemysl
Prenier: IV
Prenzlau: VIII
Presburg: zie Bratislava
Presov (Eperies): XV, XVI
Presslau: zie Wroclaw (Breslau)
Preston: XVI
Preston, Thomas: XII, XVI
Pretzsch: VIII, XVI, XVII
Preuslinger, David: XII
Prevost: zie Praevostius
Prévost, Paul le: zie Le Prévost
Prevosto, genaamd Zambra: zie Zambra, Prevosto genaamd
Preysen: zie Pruisen
Preysing, kolonel: IX
Priamus: V, VI, VIII, IX, XVII
Priandi, Giustiniano: II-IX
Priapeia: I
Pricaeus (Price), Johannes: XV, XVI
Prideaux, John: I, X
Priesenitz (Prisecnice): XII
Priester-Jansland: XI
Prignitz: XVII
Prince, Johannes de: XVII
Prince, Samuel: II
Princelandia (Dinteloord): IV
Princeps Condaeus: zie Bourbon, Henri II de, prins van Condé
Princeps Franciscus: zie Lorraine-Chaligny
Principe, Isola de: XII, XIII
Prins, Christiaen Pietersz.: IV, IX
Prins, Elisabeth: XV
Prins, Hans: XVII
Prins, Maria: IX
Prins, Pieter Christiaensz.: IV, V, IX, X, XII, XIII, XV, XVII
Prins Willem (schip): VIII
Prioleau (Priolo), Benjamin, seigneur van La Viennerie: II, III, VII, IX, X, XIV
Priorato, Galeazzo Gualdo: XIII
Priscianus: XVII
Priscilla: IX
Priscillianus: V
Priscus, Clutorius: VIII
Pritzwalk: VII
Privas: III, IV
Probst, Jac.: I
Procestria Anatomica: V
Prochowice (Parchwitz): XI, XIII
Proclamación Católica: zie Sala y Berart
Proclus: III
Proconensus: IV
Procopius: I-III, VII-IX, XII-XIV, XVI; zie ook Agathias Scholasticus; Alemannus
Procuradores: zie Spanje
Progne (Procne): XVII
Prometheus: IX, XVII
Propertius, Sextus Aurelius: I, V, VI, XI
Prophetae minores: XII
Propontis: zie Marmora, Zee van
Prosper Aquitanus: I
Protagoras: IV, XVII
Protesilaus: VII
Protestanten: III-XVI, XVII; zie ook Calvinisten; Lutheranen; Puriteinen; Remonstranten
Proteus: XVII
Protogenes: I
Prouning (Prowing), gezegd Deventer, Jacobus: II, XVII
Prouville, Alexandre de, baron de Tracy: XI, XIII-XV
Provence (Provincia): III-XVI, XVII
Provinciën, Geunieerde of Vereenigde: zie Republiek
Prudentius Clemens, Aurelius: I, IV, V, X
Prudhomme, Marie le: IV
Pruisen (Borussia): IV-XVI, XVII
Prüm: V
Prusa (Bithynië): VIII
Prussia: zie Pruisen
Prutzwalchium: zie Pritzwalk
Prynne, William: X, XII
Przemysl (Premisl): XII, XIV
Przipcovius (Przypkowski), Samuel: IV, V, XV
Przyjemski, Stanislaw: XIV
Przypkowski, Alexander: V
Psalmen: X, XII, XIV, XV
Pseudo Callisthenes: XII; zie ook Olynthus
Pseudo Cato: III, XVII; zie ook Cato
Pseudo Plutarchus: III
Pskow (Pleskau): XV
Pstrokonski, Stanislaw: XV
Psylli: XVII
Ptolomaeën: XVII
Ptolomeus: III-V, VII, X-XII, XIV; zie ook Claudius Ptolomaeus
Ptolomeus Euergetes: X
Publilius Syrus: V, VII, VIII, XII, XV, XVI
Publius Rutilius Rufus: zie Rutilius
Puccatelli, Virgilio: VIII, X
Pucensis capitaneatus: zie Putzig
Puchaim: V, VIII, X, XI, XVII; zie ook Bouchaim; Puchheim
Puchheim (Buchheim), Adolf: X, XV
Puchheim (Puchaim), Johann Christoph, graaf van: XI-XV; zie ook Boucham, graaf van
Puchheim (Puchaim), Johann (Hans) Rudolph, graaf van: VI, XIII
Puck: zie Putzig
Pudewils, Dionysius von: XVI
Puente Sampayo: XV
Puerto Rico: XII
Puglia: zie Apulië
Puig, Rafael: XII
Puisieux, markies van: zie Brulart, Pierre
Pujolar, Isidoro: XVI
Pulcheria, keizerin van Byzantium: IV
Pulchrum (=Simon van Beaumont): V
Pulman, Theodorus: I
Puniërs (Poeni): III, IX, XI, XII; zie ook Fenicië; Phoenicië
Punische oorlog: IV-VI; zie ook Carthago
Punzel (Boleslawice; Bunzlau): XII
Puppius, Eduard: zie Poppius
Puriteinen: IV, VI, VII, X-XV; zie ook Engeland, godsdienst
Purmerend: I, XII, XIV
Purpurata, fort la: XI
Purtwijck (Purtijck), Johan: XVII
Puschenheim, heer van: zie Fels von Colonna, Anselm
Puschiavo: zie Poschiavo
Puschman, Peter: zie Buschmann
Puteani: zie Dupuy, Jacques en Pierre
Puteanus, Erycius: I, II, V, VIII, IX
Putmans, Hans: VIII
Putte, Eerrijk de: zie Puteanus, Erycius
Putten, land van: XVII
Putten, ruwaard van: I
Putzbisch: zie Putzig
Putzig (Puck; Puzke): VIII, XI
Puy, du: zie Dupuy
Puyck, Nicolaes Cornelisz.: II, IV, VIII-X
Puylaurens, hertog van: zie Laage (Lage), Antoine de
Puysieux: zie Brulart, Pierre
P.V.H: (=Pensionaris van Haarlem): zie Glarges, Gilles de
Pylys: IV
Pym, John: XIII-XV
Pynacker: zie Pijnacker
Pynssen van der Aa, Gerrit: VI
Pynssen van der Aa, Otto: VI
Pynssen van der Aa, Willem: III, IV, VI, VIII
Pyreneeën: VII-XIII
Pyritz: VII
Pyrrho (=Bernhard van Saksen-Weimar): VI-IX
Pyrrhon: XVII
Pyrrhon (=Zeeland): VI, VII
Pyrrhus: II, V, VIII, IX, XVII; zie ook Neoptolemus
Pyrrhus (=Holland): V, VII
Pythagoras: I, III, IV, VI, VII, XIV, XVII
Pytheas: VII, VIII
Pythia: XVII
Pythius, J.: II
Pytho: zie Delphi, orakel van