Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van de St. Pieterspenning

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Broederschap van de St. Pieterspenning
Plaats Helmond
Provincie ? Noord-Brabant
Bisdom Den Bosch
Dekenaat Helmond
Begindatum 1861 (oprichting)
Einddatum 1914 (laatste vermelding)
Bronvermelding

Zie 'Archief'.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de St. Pieterspenning Rome 1860 Buitenland

Archief

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

1
Naam archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Naam collectie archief van de Rooms-Katholieke parochie H. Lambertus te Helmond
Beheersnummer 2295
Toegang inventaris
Statuten nee
Reglementen nee
Ledenlijsten ja

1861-1914.

Notulen nee
Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen nee
Financiƫle stukken ja

Staat houdende de verantwoording van de geldsom gestort ten behoeve van de
St. Pieterspenning, 1895.

Overige stukken ja

Aantekening, houdende de afkondiging door pastoor Theod. Spierings van het
in werking treden van de broederschap in de parochie van Helmond, 1861.