Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Aartsbroederschap van de Heilige Petrus

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Dit veld bevat alleen informatie bij plaatsen met meer dan één parochie of wanneer de broederschap was gevestigd in een klooster, instelling of bijkerk.
Naam ? Aartsbroederschap van de Heilige Petrus
Plaats Maastricht
Provincie ? Limburg
Parochie/anders ?

O.L. Vrouw (tot 1837 H. Nicolaas)

Bisdom Roermond
Dekenaat Maastricht
Begindatum 1861 (oprichting)
Einddatum 1867 (laatste vermelding)
Bronvermelding

Zie 'Archief'.

Opmerkingen

Naam: het betreft de broederschap die frequenter wordt aangeduid met 'St. Pieterspenning'.

Begindatum: hoewel in de niet specifiek vermeld, is 1861 als jaar van oprichting genomen, aangezien de broederschap in dat jaar in Nederland werd geïntroduceerd.

Archief: de inventaris kon niet worden geraadpleegd.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de St. Pieterspenning Rome 1860 Buitenland

Archief

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Parochie te Maastricht: Sint Nicolaas, sinds 1837 Onze Lieve Vrouw, inv. nr. onbekend, archief Aartsbroederschap van de H. Petrus, 1861-1867.