Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van de Heilige Rozenkrans

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Broederschap van de Heilige Rozenkrans
Plaats Helmond
Provincie ? Noord-Brabant
Bisdom Den Bosch
Dekenaat Helmond
Begindatum 1651 (eerste vermelding)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Bronvermelding

Zie 'Archief' en J.A.F. Kronenburg, Maria's heerlijkheid in Nederland VIII (Amsterdam 1914) 574.

Opmerkingen

Begindatum: heroprichting 1835 en 1900.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de Heilige Rozenkrans Huissen Utrecht

Archief

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

1
Naam archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Naam collectie Archief van de rooms-katholieke parochie H. Lambertus te Helmond
Beheersnummer 2295
Toegang inventaris
Statuten nee
Reglementen nee
Ledenlijsten ja

1651-1814 (kopie; origineel berust in het bisschoppelijk archief Den Bosch), 1815-1847 en 1852-1899.

Notulen nee
Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen nee
Correspondentie nee
Financiƫle stukken nee
Overige stukken ja

Akte van bekrachtiging door apostolisch-vicaris Henricus den Dubbelden van de
oprichting van de broederschap, 1835.