Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Aartsbroederschap van het Heilig Bloed

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Dit veld bevat alleen informatie bij plaatsen met meer dan één parochie of wanneer de broederschap was gevestigd in een klooster, instelling of bijkerk.
Naam ? Aartsbroederschap van het Heilig Bloed
Alternatieve namen
  • Aartsbroederschap van het Kostbaar Bloed
Plaats Rome
Provincie ? onbekend
Parochie/anders ?

kerk van de H. Nicolaas in de kerker

Bisdom Buitenland
Begindatum 27 februari 1809 (oprichting)
Einddatum
Doelstelling

'in de harten der leden de gedachtenis aan het smartvol lijden des Zaligmakers en aan Zijn voor ons vergoten goddelijk bloed levend te houden en aan Jesus die dankbaarheid te betoonen, welke men Hem voor Zijne overgroote liefde, die Hij den mensch in zijn lijden en door het vergieten van Zijn H. Bloed, zoo overvloedig bewezen heeft, verschuldigd is.' (Verheijen).

Bronvermelding

Zie 'Literatuur over de broederschap'.

Opmerkingen

Tot aartsbroederschap verheven op 26 september 1815.

Broederschappen van dit type

Toon broederschappen van dit type
Verberg broederschappen van dit type
Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van het dierbaar bloed onzes zaligmakers Jesus Christus Prinsenland 1880 1880 Breda
Broederschap van het Heilig Bloed Baardwijk 1878 1878 Den Bosch
Aartsbroederschap van het Heilig Bloed Rome 1809 Buitenland

kerk van de H. Nicolaas in de kerker

Broederschap van het Kostbaar Bloed Boxmeer 1883 1900 Den Bosch

Literatuur


Toon literatuur over de broederschap

Literatuur over de broederschap


Verberg literatuur over de broederschap
  • Beringer, Franz, Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch. Handbuch für Geistliche und Laien (Paderborn 10e druk; 1893) 588-592..
  • Verheijen, J., Beknopte verhandeling over de meest bekende broederschappen en andere godvruchtige oefeningen (Breda 1874) 40.. PicartaWorldcat

Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
  • Aartsbroederschap van het H. Bloed, opgerigt te Rome in de vermaarde diaconie van den H. Nikolas in den kerker (1863). PicartaWorldcat