Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Dit veld bevat alleen informatie bij plaatsen met meer dan één parochie of wanneer de broederschap was gevestigd in een klooster, instelling of bijkerk.
Naam ? Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig
Plaats Amsterdam
Provincie ? Noord-Holland
Parochie/anders ?

H. Ignatius

Bisdom Haarlem
Begindatum 1847 (oprichting)
Einddatum
Doelstelling

De doelstelling is gelijk aan die van de Broederschap van het Heilig Hart van Jezus (zie de aartsbroederschap).

Activiteit

Leden ontvangen elke maand bij loting een nummer, zoeken dat in het handboekje op ('Oefeningen voor het Genootschap van Jesus' H. Hart, bestaande uit afdeelingen van drie en dertig personen'), lezen en overwegen godvruchtig wat zij daar vinden. 'Ieder medelid zal eens in de maand, op een' dag naar verkiezing, tot de tafel des Heeren naderen voor dengene, wien no. 1 is te beurt gevallen, en daarenboven bidden voor hem die het nummer ontvangen heeft, dat op het zijne volgt.' 'Dagelijks, 's ochtends ten 9 en 's namiddags ten 4 uur zal men zijn hart verheffen tot het H. Hart van Jesus en daar zich vereenigen met zoveele H. Zielen, om hem zijne oprechte hulde en liefde te bewijzen [...]'.

Bronvermelding

Zie 'Archief'.

Opmerkingen

Algemeen

Gezien de vermelding van het boekje uit 1825 bestonden in het buitenland al soortgelijke genootschappen.

 

Specifiek

Begindatum: het genootschap werd pas op 2 februari 1874 canoniek opgericht.

Broederschappen van dit type

Toon broederschappen van dit type
Verberg broederschappen van dit type
Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Harlingen 1889 1889 Utrecht
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Amsterdam 1881 1881 Haarlem

H. Willibrordus buiten de veste

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Woerden 1889 1889 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Beemster 1896 1896 Haarlem
Genootschap van Jezus' Heilig Hart Amersfoort 1878 1878 Utrecht

onbekend/geen

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Amsterdam 1847 Haarlem

H. Ignatius

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Wervershoof 1883 1883 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Leiden 1879 1879 Haarlem

Onze Lieve Vrouw

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Rotterdam 1877 1877 Haarlem

kapel van het St. Luciagesticht

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Franeker 1888 1888 Utrecht
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Haarlemmermeer 1881 1881 Haarlem

H. Franciscus van Sales

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Haarlem 1875 1875 Haarlem

H. Joseph

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Delden 1895 1895 Utrecht
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Maasland 1879 1879 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Krommenie 1875 1875 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Warmond 1893 1893 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Arnhem 1887 1887 Utrecht
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Oude Tonge 1880 1880 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig 't Veld 1893 1893 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Zaandam 1883 1883 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Achterveld 1890 1890 Utrecht
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Beverwijk 1883 1883 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Schoonhoven 1884 1884 Haarlem
Broederschap van het Heilig Hart 33 leden Amsterdam 1895 1895 Haarlem

H. Maria Magdalena

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Delft 1882 1882 Haarlem

H. Hippolytus

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Rijswijk 1890 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Schiedam 1878 1878 Haarlem

Onze Lieve Vrouw Visitatie

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Bergen op Zoom 1875 1875 Breda
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Heemskerk 1882 1882 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Den Haag 1876 1876 Haarlem

H. Theresia

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Culemborg 1889 1889 Utrecht
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Assendelft 1885 1885 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Kampen 1886 1886 Utrecht
Vereniging ter Verering van de drieëndertig Levensjaren van onze Goddelijke Zaligmaker Meerssen 1876 1876 Roermond
Genootschap ter ere van het Heilig Hart van Jezus Hamersveld 1881 1892 Utrecht
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Hoorn 1883 1883 Haarlem

H. Cyriacus

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Laren 1893 1893 Utrecht
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Vlissingen 1884 1932 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Naaldwijk 1889 1889 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Groningen 1887 1887 Utrecht

H. Martinus

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Purmerend 1899 1899 Haarlem
Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Gouda 1880 1880 Haarlem

O.L.V. Hemelvaart

Genootschap van het Heilig Hart van Jezus, genaamd: der drie en dertig Schipluiden 1882 1882 Haarlem

Archief

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

1
Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie archief van de parochie van de Heilige Ignatius (de Zaaier)
Beheersnummer 432
Toegang inventaris
Statuten ja

1882-1903.

Reglementen nee
Ledenlijsten ja

1861-1928. Ook van de geaggregeerde afdelingen, 1863-1923.

Notulen nee
Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen nee
Correspondentie ja

1874-1912.

Financiële stukken nee
Overige stukken ja

O.a.

Stukken over het ontstaan en de geschiedenis van het genootschap en zijn geaggregeerde afdelingen. 1889-1914.

Literatuur


Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
 • Oefeningen ter eere der dry-en-dertig jaeren van onzen aenbiddelyken Zaligmaeker Jesus-Christus, of genootschap van dry-en-dertig persoonen, om malkanderen op te wekken tot de devotie van het Heylig Hert van Jesus, in de vereeniging met het minnelyk hert van Maria (Antwerpen 1825). PicartaWorldcat
 • Oefeningen ter eere der dry-en-dertig jaeren van onzen aenbiddelyken Zaligmaeker Jesus-Christus, of genootschap van dry-en-dertig persoonen, om malkanderen op te wekken tot de devotie van het Heylig Hert van Jesus, in de vereeniging met het minnelyk hert van Maria (Antwerpen 1836). PicartaWorldcat
 • Oefeningen ter eere der drie en dertig jaren van onzen aanbiddelijken zaligmaker Jesus Christus, of genootschap van drie en dertig personen om elkander op te wekken tot de devotie van het Heilig Hart van Jesus in vereeniging met het minnelijk Hart van de heilige Maagd en Moeder Gods Maria ('s-Hertogenbosch 3e druk; 1836). PicartaWorldcat
 • Oefeningen ter eere der drie en dertig jaren van onzen aanbiddelijken zaligmaker Jesus Christus, of genootschap van drie en dertig personen om elkander op te wekken tot de devotie van het Heilig Hart van Jesus in vereeniging met het minnelijk Hart van de heilige Maagd en Moeder Gods Maria ('s-Hertogenbosch 1843). PicartaWorldcat
 • Godvruchtige oefeningen, ter eere der dry-en-dertig jaren van onzen aenbiddelyken zaligmaker Jesus Christus, of genootschap van dry-en-dertig persoonen, om malkanderen op te wekken tot de devotie van het Heylig Hert van Jesus, in de vereeniging met het minnelyk hert van Maria (Gent 1848). PicartaWorldcat
 • Oefeningen ter eere der drie-en-dertig jaren van onzen aanbiddelijken zaligmaker Jesus Christus, of genootschap van drie-en-dertig personen, om elkander op te wekken tot de devotie van het Heilig Hart van Jesus, in vereeniging met het minnelijke hart van de Heilige Maagd en Moeder Gods Maria (Tilburg 1853). PicartaWorldcat
 • Oefeningen ter eere der drie en dertig jaren van onzen aanbiddelijken zaligmaker Jezus Christus, of Genootschap van drie en dertig personen : om elkander op te wekken tot devotie van het Heilig Hart van Jesus ... (Amsterdam 1856). PicartaWorldcat
 • Oefeningen ter eere der drie en dertig jaren van Onzen Aanbiddelijken Zaligmaker Jesus Christus, of Genootschap van drie en dertig personen, om elkander op te wekken tot devotie jegens het Heilig Hart van Jesus, in vereeniging met het Minnelijk Hart van de Heilige Maagd en Moeder Gods Maria (Amsterdam 1861). PicartaWorldcat
 • Oefeningen ter eere der drie-en-dertig jaren van onzen aanbiddelijken zaligmaker Jesus Christus, of Genootschap van-drie-en-dertig personen om elkander op te wekken tot de godsvrucht van het H. Hart van Jesus, in vereeniging met het aanbiddelijk Hart van de H. Maagd en Moeder Gods Maria ('s-Hertogenbosch 1861). PicartaWorldcat
 • Oefeningen ter eere der drie-en-dertig jaren van Onzen Aanbiddelijken Zaligmaker Jesus Christus, of Genootschap van drie-en-dertig personen, om elkander op te wekken tot de godsvrucht van het H. Hart van Jesus, in vereeniging met het Minnelijk Hart van de Heilige Maagd en Moeder Gods Maria ('s-Hertogenbosch 1866). PicartaWorldcat
 • Oefeningen voor het Genootschap van Jesus' H. Hart, bestaande uit afdeelingen van drie en dertig personen (Amsterdam 1869). PicartaWorldcat
 • Oefeningen ter eere der drie en dertig jaren van Onzen Aanbiddelijken Zaligmaker Jesus Christus, of Genootschap van drie en dertig personen, om elkander op te wekken tot de godsvrucht van het H. Hart van Jesus, in vereeniging met het Minnelijk Hart van de Heilige Maagd en Moeder Gods Maria ('s-Hertogenbosch 1874). PicartaWorldcat
 • Verweerd, A., Oefeningen voor het Genootschap van Jesus' H. Hart, bestaande uit afdeelingen van drie en dertig personen (Amsterdam 2e druk; 1875). PicartaWorldcat
 • Verweerd, A., Oefeningen voor het Genootschap van Jesus' H. Hart, bestaande uit afdeelingen van drie en dertig personen (Amsterdam 4e druk; 1881). PicartaWorldcat
 • Godvruchtige oefeningen ter eere der 33 jaren van onzen aanbiddelijken Zaligmaker J.-C., of Genootschap van 33 personen om elkander op te wekken tot de devotie van het H. Hart van Jesus (Antwerpen 1892). PicartaWorldcat