Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van het Koordje van Sint-Franciscus

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Dit veld bevat alleen informatie bij plaatsen met meer dan één parochie of wanneer de broederschap was gevestigd in een klooster, instelling of bijkerk.
Naam ? Broederschap van het Koordje van Sint-Franciscus
Plaats Haarlem
Provincie ? Noord-Holland
Parochie/anders ?

H. Antonius van Padua.

Bisdom Haarlem
Dekenaat Haarlem
Begindatum 1654 (eerste vermelding)
Einddatum 1862 (laatste vermelding)
Bronvermelding

Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem 60 (1946)  157, Noord-Hollands Archief, archief van het rooms-katholiek bisdom Haarlem 1853-1965, inv. nr. 55, visitatierapporten van de deken 1862 en zie 'Archief'.

 

Opmerkingen

De broederschap bestond blijkens het onder 'Verantwoording gegevens' genoemde artikel al in 1654 in de statie St. Franciscus, de voorloper van de parochie St. Antonius. Of de broederschap tussen dat jaar en 1862, waarin zij wordt genoemd in het visitatieverslag van de deken, onafgebroken heeft bestaan, is niet bekend.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Aartsbroederschap der Heilige Vijf Wonden Onzes Heren Jezus Christus Assisi 1585 Buitenland

Archief

Noord-Hollands Archief, archief van de Parochie Sint Antonius van Padua (Paterskerk) te Haarlem, inv. nr. 1033 (titelblad van de lijst van ingeschreven leden 1845).